Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

2017

April

Allt fler konsumenter efterfrågar en köttproduktion med låg belastning på klimat och miljö. Den danska nötköttsproduktionen tillmötesgår denna önskan med ett stort fokus på effektivitet och maximalt utnyttjande av alla resurser.
Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt med lösgående suggor både internationellt och i Danmark, och det gäller även suggorna i grisningsstallen. För att höja överlevnadsgraden för spädgrisarna hos suggorna har SEGES gjort ett försök med klassisk musik och daglig fysisk kontakt från personalen för att lugna de dräktiga suggorna.
Nötköttet från Danmark kommer alltid från djur som har fötts upp med fokus på djuromsorgen. Exempelvis är lösdrift och uteliv kännetecknande för stora delar av produktionen.
Embla är ett nytt nordiskt matpris ska lyfta fram närproducerad nordisk kvalitetsmat, vilket naturligtvis även omfattar griskött som gourmetkockar i Danmark gärna använder i matlagningen. Priset ska stärka den gemensamma nordiska matkulturen och öka intresset för de nordiska råvarorna utanför Norden.

Mars

Även i år samlades hela den danska nötkreatursbranschen till en kreaturskongress. I år var nya forskningsresultat och kunskapsdelning i fokus.
Projektet ”PattegriseLIV” startades av SEGES, Danish Pig Research Centre, med syftet att testa nya metoder för att förbättra djuromsorgen och överlevnadsgraden för smågrisar. Grisuppfödaren Jeppe Haubjerg, lyckades bäst. Genom att successivt introducera olika åtgärder minskade dödligheten bland spädgrisarna. Till exempel fick spädgrisarna yoghurt från första dagen, personalen övervakade dessutom spädgrisarna extra mycket den första tiden efter avvänjning samt säkerställde att de fick rent fonder och rent vatten för att undvika diarré.
Och nöt- och kalvköttsproduktionen kan verkligen vara hållbar.
Danmarks statistik har offentliggjort aktuella siffror om det danska grisbeståndet från 1 januari 2017.
Det nya danska, statliga djuromsorgsmärket "Bedre Dyrevelfærd" (Bättre Djuromsorg) lanseras i maj 2017. Den nya märkningen har tagits fram i ett samarbete mellan bl.a. danska staten, detaljhandeln och Landbrug & Fødevarer. Syftet med märkningen är att förbättra djuromsorgen på danska grisgårdar och öka transparensen för konsumenterna.

Februari

Transparens och trovärdig information är några av de viktigaste livsmedelstrenderna under 2017. Samtidigt kommer olika aspekter av hållbarhet att väga allt tyngre för konsumenternas beslut.
Danska ungdomars konsumtion av griskött minskar. Kampanjen "Den magiska grisen" ska nu bidra till att vända denna utveckling. Den är riktad till konsumenter mellan 20 och 35 år och ska öka intresset för griskött. Syftet med kampanjen är att få målgruppen att upptäcka grisköttets många möjligheter så att det blir en naturlig del i matlagningen.
Danska bönder och slakterier har fokus på att ha en hög djuromsorg för nötboskap. Den danska lagstiftningen bidrar också till att djuren har det bra och att det är enkelt att kontrollera om reglerna för djuromsorg efterlevs ute på gårdarna och slakterierna.
Landbrug & Fødevarer och danska livsmedels- och lantbruksföretag, genomför ett marknadsföringsprogram i Kina och Hong Kong för europeiskt griskött.
Med ett stigande intresse för digivande suggor följer ett ökat behov av att hitta de suggor som är bäst på att ta hand om sina grisar. Danska resultat bidrar till internationell kunskap.
SEGES har byggt upp ett försökscenter tillsammans med en dansk grisuppfödare. För att genomföra ett test med lösgående digivande suggor.
I hjärtat av Vesterbro, stadsdelen där köpenhamnarna bor som mest trångt och dyrt, ligger saluhallen Westmarket. Sedan portarna slogs upp i januari 2017 är Westmarket fyllt av små matbodar där det går att handla allt ifrån öl och vin till bakverk, ostar och skandinaviskt viltkött som bäver och björn. Tanken bakom saluhallen är prisvärda färskvaror och ovärderliga upplevelser.
Under de första 11 månaderna av 2016 sänkte de danska grisproducenterna sin antibiotikaanvändning med ytterligare 3,3 procent och användningen av tetracyklin sjönk med 3,6 procent.
Danska gristransporter har den lägsta transportdödligheten i världen. Det beror inte minst på optimeringar av grisarnas förhållanden - från stall till slakteri. Enligt siffror från Danish Meat Institute (DMRI) var dödligheten endast 0,007 procent under 2014.
Christian Fink Hansen ersätter Claus Fertin som ny sektordirektör för grisproduktion på Landbrug og Fødevarer den 1 januari 2017.
Nötköttets väg från stallet till kyldisken är kantad med regler för djurtransport. Lagar för hur djuret ska transporteras till slakteriet bidrar till att säkra att de belastas så lite som möjligt längs vägen.
Även en riktigt fin bit nötkött kan bli förstörd om den tillagas fel. Därför är det viktigt att dina kunder vägleds i hur de ska steka sin biff för att få ett bra resultat. Här får du en enkel guide.

Januari

Analysföretaget Innova Market Insights har återigen presenterat de viktigaste internationella livsmedelstrenderna för 2017.