Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

2018

Mars

I ett tidigare nyhetsbrev skrev vi om stora trender som kommer att fortsätta under 2018 och om vad de olika trenderna betyder för konsumtionen av kött. I det här nyhetsbrevet tittar vi närmare på nya trender som vi kommer att se mer av under 2018. Under 2018 förväntar vi oss att följande trender kommer att prägla livsmedelskonsumtionen, inte bara i Danmark utan även i resten av Europa och i Nordamerika.

Februari

De senaste trenderna för 2018 innebär utmaningar för livsmedelsbranschen men öppnar också upp för nya möjligheter. Konsumenterna äter mindre kött till middag, lägger större vikt vid djuromsorg och miljö och har särskilt fokus på hälsan, men samtidigt har köttet fortfarande en given plats på tallriken när man äter ute. Läs vidare och få reda på hur det ser ut.
Nu har det blivit ännu enklare att få en överblick över förhållandena i nöt- och kalvköttsproduktionen i olika EU-länder. En ny referensanalys sätter fokus på nöt- och kalvkött i Danmark och studerar samtidigt förhållandena i Sverige, Irland, Nederländerna och Tyskland. Den belyser bl.a. viktiga faktorar som miljö, klimat, livsmedelssäkerhet och djuromsorg.
Dansk grisnäring har en tydlig inriktning på att successivt bli ännu bättre på djuromsorg. Under 2018 har Landbrug & Fødevarer tre satsningsområden för den danska grisnäringen. Satsningarna innebär att det kommer att bli fler lösa suggor, skonsammare kastrering samt 230 miljoner kronor till forskning.
I Danmark har 12,5 miljoner danska kronor avsatts för att undersöka hur det går att minska behovet av antibiotika hos danska grisar. Målet är att föda upp 1,5 miljoner grisar helt utan antibiotika år 2021.
Danmark är ett av de första länderna i världen som kan sälja korv, skinka och pålägg till kineserna. Det är ett stort erkännande av de danska lantbrukarna och livsmedelsföretagens målmedvetna arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet.
En hälsa med större fokus på balans och en nyfikenhet på nya sätt att kombinera mat är några av de trender som vi kommer att se mer av under 2018. Samtidigt är hållbarhet och omtanke fortfarande något som i allt högre grad påverkar konsumenternas beslutsprocesser

Januari

Landbrug & Fødevarer presenterar tre satsningsområden för den danska grisnäringen. Det kommer att bli fler lösa suggor, skonsammare kastrering samt 230 miljoner kronor till forskning. Jämfört med andra EU-länder ligger Danmark långt framme när det gäller djuromsorg, men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka. Vi vill hela tiden bli ännu bättre, säger Karen Hækkerup, VD för Landbrug & Fødevarer.