Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Djuromsorg, livsmedelssäkerhet och spårbarhet

Den här broschyren beskriver djuromsorgens betydelse för den danska
grisbranschen sett utifrån protagonisternas perspektiv - från suggor och spädgrisar till slaktgrisar på gårdarna och på slakteriet.
I vår nya publikation om livsmedelssäkerhet får du relevant information om alla de åtgärder som säkrar hög kvalitet och säkerhet genom hela värdekedjan, från gård och gris till gaffel.

Faktablad med kortfattad information om danskt griskött med fokus på djuromsorg, kvalitet, livsmedelssäkerhet, hållbarhet - miljö och klimat, samt leveranssäkerhet.