Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

2010

December

Totalt genomfördes 1017 onlineintervjuer bland konsumenter mellan 18 och 64 år.

November

Nästan 70 procent av alla danska grisbönder har redan infört EU:s nya krav på att hålla dräktiga suggor lösgående, dryga två år innan lagen ska vara helt införd i alla EU-länder, visar en undersökning från maj 2010 genomförd av bland annat den danska branschorganisationen Landbrug & Fødevarer.

September

Efter en omfattande genomgång av nuvarande välfärds- och säkerhetsstandards vad beträffar djuromsorgen inom grisuppfödning i Danmark, har den danska regeringen enats om ett åtgärdspaket som överlåter huvudansvaret för välfärds- och säkerhetsfrågor till lantbrukarna själva. Målet är att skapa ett system där lantbruk som riskerar att överträda gällande regler för djuromsorg identifieras tidigt. Samtidigt ska uppfödarna ha större incitament att förbättra management ute på gårdarna.

Juni

Danmark är bland de bästa i världen på att producera klimateffektivt griskött, både när det gäller konventionell uppfödning och ekologisk. Det framgår i en ny holländsk rapport som jämfört produktionen i Holland, England, Tyskland och Danmark.

April

Med en budget på över 100 miljoner kronor om året, är Danmark det land i EU som satsar mest på forskning och utveckling inom grisproduktionen. All forskning och utveckling sker i nära samarbete med relevanta aktörer inom branschen. Danska grisproducenter drar nytta av en dynamisk forskningsmiljö och ett unikt partnerskap mellan bönder, forskningsinstitutioner, privata företag och staten. Det i sin tur bidrar till snabb spridning av forskningsresultaten ute på gårdarna och på slakterierna.