Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

April

Med en budget på över 100 miljoner kronor om året, är Danmark det land i EU som satsar mest på forskning och utveckling inom grisproduktionen. All forskning och utveckling sker i nära samarbete med relevanta aktörer inom branschen. Danska grisproducenter drar nytta av en dynamisk forskningsmiljö och ett unikt partnerskap mellan bönder, forskningsinstitutioner, privata företag och staten. Det i sin tur bidrar till snabb spridning av forskningsresultaten ute på gårdarna och på slakterierna.