Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Danmark satsar mest på F&U inom grisproduktionen i EU

Med en budget på över 100 miljoner kronor om året, är Danmark det land i EU som satsar mest på forskning och utveckling inom grisproduktionen. All forskning och utveckling sker i nära samarbete med relevanta aktörer inom branschen. Danska grisproducenter drar nytta av en dynamisk forskningsmiljö och ett unikt partnerskap mellan bönder, forskningsinstitutioner, privata företag och staten. Det i sin tur bidrar till snabb spridning av forskningsresultaten ute på gårdarna och på slakterierna.

22. april 2010

Forskningsresultat sprids snabbt i branschen
En stor del av den årliga forskningsbudgeten går till att utveckla de bästa möjliga teknologierna för utfodring, miljö, stallsystem, transport och slakt. Budgeten för forskningen inom djuromsorg har stigit från cirka 2 - 3 miljoner danska kronor i början av 80-talet, till cirka 20 - 22 miljoner de senaste fem åren och det förväntas att budgeten ska stiga ytterligare åren framöver.

Danmark kännetecknas av en snabb spridning av forskningsresultaten och implementering av ny kunskap bland de danska grisuppfödarna och på slakterierna. Grisarnas naturliga beteende är utgångspunkten för forskningen i Danmark. Leif Christensen, forskare vid Danish Meat Research Institute och expert på djurbeteende, har utvecklat det uppställnings- och gruppbedövningssystem som nu används på de flesta danska slakterier och i många andra länder.

- Mitt jobb är inget skrivbordsjobb. Jag har tillbringat minst hälften av min arbetstid ute i fält för att arbeta med levande grisar. Jag är i ständig dialog med uppfödare och allt utvecklingsarbete utgår från den grundläggande kunskapen om djurens beteende, säger Leif Christensen.

Christensen upptäckte i samband med att gruppbedövningssystemet utvecklades till exempel att grisar föredrar att gå på svagt uppförslutande golv och att deras instinkter strider mot att gå på nedförslutande golv. Det resulterade i att alla golv på slakterierna där grisarna förs framåt idag är svagt uppförslutande. Det innebär att grisarna är mindre stressade och lunga. Gruppbedövningssystemet utnyttjar också att grisar föredrar att röra sig mot ljuset snarare än ifrån det. Grisarna leds mot ljuset på slakteriet. Och eftersom grisar är sällskapliga djur tycker de bättre om att gå sida vid sida än på rad, vilket det också har tagits hänsyn till på slakterierna.

Aktuella forskningsprojekt
För närvarande pågår forskningsprojekt i mer än 200 besättningar runt om i Danmark, projekten finansieras av branschen, genom Videncenter for Svineproduktion. Nedan beskrivs några exempel av aktuella forskningsprojekt:

Projekt för att öka suggornas välbefinnande
Målet är att förbättra suggornas hälsa genom att titta på faktorer som fodersammansättning och mängd, inredning av stallen, tidig identifiering av och snabb insats för att ta hand om svagare suggor, stabila gruppsammansättningar så slagsmål undviks och övervakning när suggorna ska föda så det sätts in hjälp tidigt vid behov. Fokus är på hur suggorna hanteras under hela livscykeln.

Förebygga grisars benproblem
Målet är att förebygga och hantera benproblem hos grisarna. Arbetet fokuserar på inredning av stall, att snabbt identifiera och behandla benproblem, inredning och användning av sjukstiorna, smärtlindrande behandling samt stabil gruppsammansättning så aggressioner och slagsmål mellan grisarna undgås. Under år 2010 kommer de första resultaten från kampanjen.

Förebyggande av svansbitning
I Danmark satsas stora resurser på att förhindra svansbett med andra metoder än kupering. Faktum är att kupering betraktas för närvarande som den bästa lösningen för att förhindra svansbitning. Undersökningar visar att reglering av klimatet i stallet och hur ätplatsen ser ut (dvs hur många grisar som kan äta samtidigt) är de faktorer som har störst betydelse för att undvika att grisarna biter varandra i svansen.

Utveckling av alternativ till kastrering
Sedan den 1 juni 2009 ställer branschen krav på att alla danska grisuppfödare ska ge smågrisar smärtlindring i samband med kastrering. Därutöver bedrivs forskning för att hitta ett långsiktigt alternativ till kastrering av grisar. Kastrering av smågrisar utförs än så länge i brist på alternativ för att undgå så kallad galtlukt vid uppvärmning av köttet, en frän smak som gör köttet otjänligt.

Den danska branschen deltar aktivt i det europeiska forskningssamarbetet för att hitta alternativ till kastrering. Den danska forskningen går bland annat ut på att försöka könssortera sperma och vaccinera mot galtlukt, som alternativ. Man forskar också på hur olika fodertyper kan påverka galtlukten. Slutligen deltar den danska branschen i ett internationellt forskningssamarbete som syftar till att försöka kontrollera galtlukten på genetisk väg.

Informationskampanjer riktade mot uppfödare och övriga branschen
Stora resurser läggs på informationskampanjer med exempelvis handböcker och checklistor anpassade till veterinärer, konsulter och lantmän. Alla manualer blir löpande uppdaterade allt eftersom nya fakta framkommer.

Kontaktuppgifter
Vid ytterligare frågor om dansk grisproduktion kontakta: Mette Børsen, +45 3339 4326, mbo@lf.dk. Besök också gärna hemsidan: www.vsp.lf.dk, för att veta mer om hur branschen arbetar med olika frågor inom produktionen. Anmäl dig till nyhetsbrevet, genom att skicka ett mail till Mette Børsen, mbo@lf.dk.