Danskt fläskkött - Undersökning om svenskarnas attityder, gjord av YouGov

Totalt genomfördes 1017 onlineintervjuer bland konsumenter mellan 18 och 64 år.

Nedan följer en kort sammanfattning av en undersökning om attityder kring danskt fläskkött som genomförts av undersökningsföretaget YouGov. Undersökningen genomfördes mellan 26 och 29 augusti 2010. Totalt genomfördes 1017 onlineintervjuer bland konsumenter mellan 18 och 64 år. Urvalet är representativt för kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes även 2009.

 • Omkring 4 av 5 svenskar äter fläskkött minst 1 dag i veckan, 4 av 10 flera dagar i veckan.
 • I undersökningen från 2009 fanns en grupp bland dem som inte äter fläskkött som motiverade det med att man inte ansåg att fläskkött var hälsosamt. Det argumentet finns i stort sett inte längre 2010.
 • De allra flesta har sett/hört reportage i media kring grisproduktionen. 6 av 10 anger att det inte påverkat dem att förändra sina inköpsvanor.
 • Vilken sorts kött som har högst proteinhalt är konsumenterna osäkra kring. Dock gissar de på att kycklingfilé (27 %) , och även oxfilé (33 %), har högre proteinhalt än fläskfilé. I själva verket har fläskfilé högst proteinhalt.
 • Både kycklingfilé och oxfilé har också enligt konsumenterna en lägre fetthalt än fläskfilé, vilket inte stämmer. En putsad fläskfilé har lägre fetthalt än kycklingfilé och oxfilé.
 • 7 av 10 sätter kycklingfilé som den nyttigaste typen av kött, i betydelsen högst proteinvärde och lägst fetthalt. Då fläskfilén har högst proteinhalt samt lägst fetthalt är det fläskfilén som i detta avseende är den nyttigaste typen av kött.
 • Nötkött uppfattas ha störst klimatpåverkan, följt av fläskkött.
 • Konsumenterna uppfattar att färre/kortare transporter sparar mer på miljön än en minskning av foder och därmed gödsel. Sanningen är att transporterna bara står för 1,5 % av miljöpåverkan medan produktionen av foder står för 55 % mätt i en LCA-analys (Life Cycle Assesment).
 • Omkring hälften tror att Köpenhamn är den stad i Norden med flest restauranger med
  Michelinstjärnor
 • 1 av 5 svenskar anser att Danmark är Nordens ledande matland.