Danska grisuppfödare redo för EU:s nya regler för dräktiga suggor

Nästan 70 procent av alla danska grisbönder har redan infört EU:s nya krav på att hålla dräktiga suggor lösgående, dryga två år innan lagen ska vara helt införd i alla EU-länder, visar en undersökning från maj 2010 genomförd av bland annat den danska branschorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Senast i januari 2013 ska alla dräktiga suggor vara lösgående inom grisproduktionen i Europa, enligt ett EU-beslut från 2001. Grisproducenterna i medlemsländerna har fått 12 år på sig att ställa om sina produktionssystem. Danmark införde detta regelverk för lösgående dräktiga suggor redan 1998.

"Vi har alltid djurens välbefinnande för ögonen i vår produktion. Redan innan kravet på lösgående dräktiga suggor infördes i lag, hade 10 procent av grisbönderna lagt om produktionen så att deras suggbesättningar med dräktiga suggor var lösgående”, säger Nicolaj Nørgaard, direktör för Videncenter for Svineproduktion i Landbrug & Fødevarer.

Nu ser det ut som att alla danska grisuppfödare kommer att klara övergången till det nya systemet i tid. När drygt två år återstår har nämligen redan 68 procent av de danska grisbönderna övergått till det nya systemet och mer än hälften av de återstående bönderna har redan påbörjat processen med inlämnad ansökan eller fått nya miljökrav godkända. Det visar en undersökning från maj 2010, genomförd på uppdrag av bland annat den danska branschorganisationen Landbrug & Fødevarer.

"Undersökningen som syftade till att stämma av hur långt regelverket redan införts runt om i landet visade på ett mycket gott resultat. Att mer än två tredjedelar av bönderna redan övergått till det nya systemet och att merparten av de övriga också är på gång ett kvitto på det vi strävar efter - god djurhållning och bra miljö", säger Nicolaj Nørgaard, direktör för Videncenter for Svineproduktion i Landbrug & Fødevarer.

De danska grisproducenterna har också välkomnat EU:s beslut att inte flytta på deadline till efter 2013, trots påtryckningar från andra länders grisuppfödare. Danska producenter anser inte att införandet av krav på lösgående suggor kommer att minska antalet suggbesättningar i landet; tvärtom bedömer näringen att antalet suggor kommer att öka ytterligare, kanske ända upp till 14 procent.

Stor framtidstro och optimism präglar undersökningen, som genomfördes bland de danska grisuppfödare som har över 100 suggor i besättningen. Nästan alla räknar med att fortsätta bedriva verksamheten efter 2013. Bara 42 av 675 besättningar (dvs 6 procent) räknar med att inte kunna fortsätta, och bland dessa handlar det lika mycket om ålder hos uppfödaren som bristande möjligheter för utveckling.

En förväntad tillväxt med 14 procent fler suggor 2013 jämfört med idag – det är vad man förväntar sig i besättningarna. EU:s nya lagstiftning för lösgående dräktiga suggor innebär alltså inga hinder i utvecklingen för merparten av uppfödarna.

Kontakt
För ytterligare information kontakta Mette Børsen: +45 3339 4326, mbo@lf.dk.
Besök gärna vår hemsida: www.agricultureandfood.se, www.vsp.lf.dk.