Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

September

Efter en omfattande genomgång av nuvarande välfärds- och säkerhetsstandards vad beträffar djuromsorgen inom grisuppfödning i Danmark, har den danska regeringen enats om ett åtgärdspaket som överlåter huvudansvaret för välfärds- och säkerhetsfrågor till lantbrukarna själva. Målet är att skapa ett system där lantbruk som riskerar att överträda gällande regler för djuromsorg identifieras tidigt. Samtidigt ska uppfödarna ha större incitament att förbättra management ute på gårdarna.