Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

2011

December

Kvalitetshandboken ger en inblick i den danska grisnäringen och fastställer de regler som branschens aktörer ska följa för att garantera kvalitetsutveckling. Handboken har precis reviderats och finns tillgänglig på www.agricultureandfood.se.

September

Nyligen antogs en ny djuromsorgspolicy för grisnäringen av Videncenter for Svineproduktion vid Landbrug & Fødevarer. Denna lägger ett ökat ansvar på grisproducenterna själva att garantera goda levnadsförhållanden för grisarna.
Fram till 2013 genomför Landbrug & Fødevarer en kampanj där man berättar om hur industrin bidrar till tillväxt och välfärd i Danmark.

Juni

Den danska insatsen mot salmonella är en stor framgång. Arbetet med att förbättra insatserna och därmed minska förekomsten av salmonella i färskt griskött fortsätter och skärps nu ytterligare. Med den fjärde salmonellahandlingsplanen ska förekomsten av salmonella vid utgången av 2013 minska till 1 procent eller mindre.

Mars

Vid årsskiftet skärptes reglerna och kontrollerna för den danska fläskköttsbranschens kvalitetsprogram DANISH ytterligare.