Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Kvalitetshandbok - din ABC till dansk grisproduktion

Kvalitetshandboken ger en inblick i den danska grisnäringen och fastställer de regler som branschens aktörer ska följa för att garantera kvalitetsutveckling. Handboken har precis reviderats och finns tillgänglig på www.agricultureandfood.se.

1. december 2011

Danskt griskött är känt för sin höga kvalitet och livsmedelssäkerhet hos både kunder och konsumenter världen över. Denna position har uppnåtts genom målinriktade insatser av aktörer inom samtliga produktionsområden i branschen. Framgången stöds av det danska kvalitetssystemet QSG, som tar sin utgångspunkt i Kvalitetshandboken. Kvalitetshandboken beskriver alla led i produktionskedjan: avel, produktion, transport till slakteri, slakt och styckning. Dessutom beskriver handboken ämnen som är tvärgående i produktionsflödet, t.ex. salmonella, spårbarhet och köttkvalitet. Kvalitetshandboken fungerar som utgångspunkt för all kvalitetsutveckling i den danska grisnäringen.

Kvalitetssystemet QSG är baserat på lagstiftning och branschavtal
Handboken går igenom alla de krav och riktlinjer som säkerställer att grisarna har bästa möjliga levnadsvillkor och att kunder världen över får den bästa köttkvaliteten. Kraven utgörs av en blandning av EU-lagstiftning, dansk lagstiftning och frivilliga branschavtal som tillsammans utgör grunden för den danska grisproduktionen.

Livsmedelssäkerhet – en fråga om förtroende
Kundernas och konsumenternas förtroende är avgörande för produktion och efterfrågan på danskt griskött. Den danska grisnäringen gör stora insatser för att minska förekomsten av salmonella. Det har lett till att risken för att hitta salmonella i danskt griskött numera är försumbar. För att säkerställa att danskt griskött inte innehåller rester från läkemedel, kvarhålls grisarna en lång tid efter att de har behandlats med läkemedel. Detta säkerställer att läkemedlet har brutits ner innan grisen går till slakt. Som en del av slakteriernas egenkontrollprogram utförs årligen upp emot 20 000 kontroller av förekomsten av restsubstanser.

Sedan den senaste revideringen av Kvalitetshandboken som genomfördes 2009, har kontrollerna av salmonella och antibiotikaanvändning skärpts. Idag finns ett salmonellarapporteringssystem för suggobesättningar och ett antibiotikaanvändningssystem med ”gult kort”.

God djuromsorg ger hälsosamma grisar
Grisarna ska ha ett bra liv på gårdarna - det är bra djuromsorg. Faktorer som yta, belysning, tillgång till bökmaterial t.ex. halm, hö, träflis eller annat naturmaterial och torra viloytor är viktiga för att tillgodose grisarnas naturliga behov. Det är dock bondens förmåga att observera och förstå grisarnas beteende som spelar störst roll för att säkerställa god djuromsorg. I Danmark ställer vi höga krav på djuromsorg eftersom vi är övertygade om att god djuromsorg ger starka och hälsosamma grisar. Systematisk kontroll, egenkontroll och uppföljning är därför en del av vardagen för grisproducenterna.

Griskött av hög och jämn kvalitet
Målsättningen för danska grisuppfödare är att leverera griskött av bästa och jämn kvalitet till våra kunder. Exempelvis har de danska grisarnas andel fett minskat med en tredjedel mellan 1975-1993, och istället ersatts med kött. Idag är det genomsnittliga andelen kött cirka 60 procent. Danskt griskött är generellt sett mycket magert, vilket gör det lämpligt för vidare bearbetning, eftersom magert kött har en bättre förmåga att binda saltlake och andra ingredienser. Samtidigt har danskt griskött tillräcklig fettmarmorering för att ge saftighet, mörhet, smak, och en bra köttkvalitet.

Detta och mycket mer kan du läsa om i Kvalitetshandboken som finns att ladda ner på www.agricultureandfood.se. Papperskopia och CD-ROM kan beställas genom att skicka ett mail till agricultureandfood@lf.dk.

Snabbfakta om dansk grisproduktion:

  • Danmark är ett föregångsland gällande ansvarsfull läkemedelsanvändning.
  • Danskt griskött ligger i toppen gällande låg förekomst av salmonella (2010: 1,2 %).
  • Danska grisar har daglig tillgång till duschanläggningar och sysselsättningsmaterial.
  • 70 procent av de dräktiga suggorna är lösgående (från 2013 kommer alla suggor att vara lösgående).
  • Danmark har en ansvarsfull och balanserad grisproduktion baserad på tillförlitlig dokumentation och data.
  • Danskt griskött är mycket lämpligt för vidare bearbetning och håller hög köttkvalitet.

Kontakt
För ytterligare information kontakta Mette Børsen: +45 3339 4326, mbo@lf.dk.