Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Juni

Den danska insatsen mot salmonella är en stor framgång. Arbetet med att förbättra insatserna och därmed minska förekomsten av salmonella i färskt griskött fortsätter och skärps nu ytterligare. Med den fjärde salmonellahandlingsplanen ska förekomsten av salmonella vid utgången av 2013 minska till 1 procent eller mindre.