Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Höga ambitioner från producenter att förbättra djurens välbefinnande

Vid årsskiftet skärptes reglerna och kontrollerna för den danska fläskköttsbranschens kvalitetsprogram DANISH ytterligare.

7. mars 2011

DANISH är det kvalitetsprogram som de danska grisproducenterna på eget initiativ har utvecklat. Syftet med DANISH är att säkra och dokumentera att danska grisbesättningar lever upp till dansk lagstiftning och branschkrav med särskild fokus på djurens välbefinnande, höjd livsmedelssäkerhet och en tydlig spårbarhet av danska grisbesättningar. I programmet ges certifiering genom en oberoende tredjepartskontroll.

- Grisindustrin garanterar genom DANISH att danskt fläskkött följer ett antal standarder för djurens välbefinnande. En del av vårt uppdrag är också att dokumentera och därmed bevisa att de tillämpas, berättar Trine Vig Tamstorf, kvalitetskonsult på Kunskapscentrum för grisuppfödning, Landbrug & Fødevarer.

Ett DANISH-certifikat är grisproducentens kvalitetsstämpel för att förhållandena i besättningen möter dansk lagstiftning och branschens egna krav.

- Med DANISH-systemet har fläskköttsproducenter sedan 2007 kunnat kartlägga varje steg i produktionen och visat att de lever upp till kvalitetssystemets mål och krav. Det ger trygghet för både konsumenter och kunder runt om i världen, betonar Trine Vig Tamstorf.

Ständig fokus på djurens välbefinnande
Redan 2007 beslutade den danska fläskköttbranschen gemensamt att tillämpa ett kvalitetsprogram för dansk grisproduktion som alla grisproducenter ska leva upp till. Mer än 95 procent av den totala danska grisproduktionen omfattas av systemet. Under hösten 2010 avslutades den första kontrollen av alla danska grisproducenter. Det framkom att fyra av fem grisproducenter helt lever upp till standarden för djurens välbefinnande.

- Det finns ingen som gynnas av att våra djur inte mår bra. Därfor utökas och stärks kontrollen av en rad krav i standarden. Detta omfattar allt från storleken på grisarnas spiltor, material att böka i, avvänjningsålder och användning av smärtlindrande vid kastrering. Skärpningen av reglerna har antagits enhälligt av en styrgrupp som representerar hela industrin, säger Trine Vig Tamstorf.

I samband med den ökade kontrollen är det också möjligt att mycket snabbare frånta de grisuppfödare som inte följer reglerna deras certifikat. Detta innebär att lantbrukaren från ett lägre pris för grisarna - både när de levereras till danska slakterier och vid export av levande djur.

Det kommer att bli möjligt att frånta certifikat från uppfödarna redan efter ett återbesök om situationen inte förändrats. Det är ett starkt incitament som bidrar till att säkra att det kommer vidtas åtgärder omedelbart gällande alla avvikelser som framkommer vid ett kontrollbesök. Mister grisproducenten sin certifiering och vill vara del av kontrollsystemet på nytt kostar det 10 000 danska kronor. Producenter som har haft ett återbesök eller ett större antal mindre avvikelser kommer utan förvarning att återbesökas inom loppet av 12 månader. Av de producenter som exporterar till den brittiska marknaden kommer tio procent att vara med om oanmälda inspektioner. Därtill kommer de danska myndigheterna att utföra oanmälda inspektioner hos fem procent av de danska grisproducenterna varje år. Kombinationen av myndighetskontroll och branschens egna kvalitetsprogram är unikt

- Myndigheternas oanmälda kontroller kommer utförs på de gårdar där de redan finns misstanke om brott mot lagen, och därmed kompletterar de två systemen varandra bra. Vi har ett bra samarbete med myndigheterna gällande kontrollerna och det bidrar till att kontrollsystemen stärker varandra, säger Trine Vig Tamstorf.

Korta fakta
Danmark har både en offentlig myndighetskontroll och branschkontroll av grisproduktion. Branschkontrollen, DANISH, som har funnits sedan 2007 innebär certifiering av en oberoende tredje part genom kontroller av grisproducenterna. Branschens egna initiativ i form av regler och kontroller i kombination med den danska regeringens krav på djurskydd säkrar att grisar hanteras med största möjliga hänsyn för deras välbefinnande. Nya regler och lagar implementeras numera mycket snabbt på gårdarna tack vare det nära samarbetet mellan offentliga myndigheter och industrin där ett effektivt informations- och rådgivningssystem är en del av det.


Danmark är det land i EU som satsar mest på FoU gällande grisproduktion, ca 100 miljoner danska kronor per år.


Kontakt
För ytterligare information kontakta Mette Børsen: +45 3339 4326, mbo@lf.dk.