Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

September

Nyligen antogs en ny djuromsorgspolicy för grisnäringen av Videncenter for Svineproduktion vid Landbrug & Fødevarer. Denna lägger ett ökat ansvar på grisproducenterna själva att garantera goda levnadsförhållanden för grisarna.
Fram till 2013 genomför Landbrug & Fødevarer en kampanj där man berättar om hur industrin bidrar till tillväxt och välfärd i Danmark.