Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

2012

December

Proteiner är kroppens byggklossar. De används bl.a. till att bygga upp celler, vävnad, hormoner, antiämnen och enzymer. Vi kan få proteiner både från vegetabiliska och animaliska produkter, t.ex. griskött. Det diskuteras mycket, om vi ska spara på proteinet från animaliska produkter av hänsyn till både miljön och hälsan.
I annonserna som visas löpande just nu, gör ”de dumma danskarna” verkligen sitt bästa för att informera dig om den danska grisnäringens hemsida och nyhetsbrev.
Vårt nya faktablad presenterar kort och koncist de fem viktigaste stegen till bättre griskött. Steg som utmärker den danska produktionen av griskött – och nyckelordet är hög kvalitet. Det nya faktabladet ger dig fler kunskaper om grisproduktionen och en överblick över fördelarna med danskt griskött.

November

Förekomsten av MRSA - Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus – hos husdjur är ett arbetsmiljöproblem och inte ett livsmedelssäkerhetsproblem.
I mer än 15 år har den danska kvalitetssäkringsgarantin satt standarden för kvalitetssäkring av danskt griskött. Garantin omfattar alla produktionsled – från avel och gödning via slakt och bearbetning till distribution och leverans.
I Danmark delar 4 500 grisproducenter all den kunskap, som var och en genererar. Det säkrar framtiden för den danska produktionen och gör producenterna omställningsberedda.

Oktober

Bärkraft är ett uttryck för slitaget på naturen. Bärkraft idag innebär att man producerar medan biodiversiteten och de naturliga ekosystemen bevaras. Och det finns flera orsaker till att dansk grisproduktion är med helt framme, när vi talar om klimat- och miljövänlig produktion.
Ätkvalitet är den upplevelse vi får, när vi äter en bit kött. Det är, när maten inte står ensam – både tillagning, förväntningar och ätsituation är viktigt.

September

Kravet på lösgående dräktiga suggor i EU närmar sig med stormsteg. Den senaste utvecklingen tyder på att 80 procent av de danska suggbesättningarna redan har lagts om till lösdrift. De återstående är bra på väg med omläggningen och Danmark kommer därmed att ha nått målet 1 januari 2013.
Svinbranschens frivilliga stopp av den bredspektrade antibiotikan cefalosporin slår nu igenom. Förekomsten av den cefalosporinresistenta ESBL-bakterien i svinbesättningarna har reducerats till noll. Ett resultat, vi kan vara stolta över, säger direktören för Videncenter for Svineproduktion.