Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

December

Proteiner är kroppens byggklossar. De används bl.a. till att bygga upp celler, vävnad, hormoner, antiämnen och enzymer. Vi kan få proteiner både från vegetabiliska och animaliska produkter, t.ex. griskött. Det diskuteras mycket, om vi ska spara på proteinet från animaliska produkter av hänsyn till både miljön och hälsan.
I annonserna som visas löpande just nu, gör ”de dumma danskarna” verkligen sitt bästa för att informera dig om den danska grisnäringens hemsida och nyhetsbrev.
Vårt nya faktablad presenterar kort och koncist de fem viktigaste stegen till bättre griskött. Steg som utmärker den danska produktionen av griskött – och nyckelordet är hög kvalitet. Det nya faktabladet ger dig fler kunskaper om grisproduktionen och en överblick över fördelarna med danskt griskött.