Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

5 steg till bättre griskött

Vårt nya faktablad presenterar kort och koncist de fem viktigaste stegen till bättre griskött. Steg som utmärker den danska produktionen av griskött – och nyckelordet är hög kvalitet. Det nya faktabladet ger dig fler kunskaper om grisproduktionen och en överblick över fördelarna med danskt griskött.

13. december 2012

Det finns fem väsentliga skäl till att danskt griskött är känt och eftertraktat i hela världen. De fem skälen presenteras kort och koncist i ett nytt faktablad från Landbrug & Fødevarer och ger dig mer information om danskt griskött och en snabb överblick över fördelarna med den danska grisproduktionen.
Det nya faktablad fokuserar på följande fem huvudområden:

  • Djuromsorg
  • Livsmedelssäkerhet
  • Ursprung och spårbarhet
  • Bärkraft – miljö och klimat
  • Leveranssäkerhet


Danskt griskött är känt för sin höga kvalitet
Årtionden av specialiserad forskning har lagt grunden till den effektiva och bärkraftiga grisköttsproduktion, som vi idag har i Danmark. Det är de kunskaperna, som säkrar att danskt griskött är känt världen över för sin höga kvalitet. 

Få tillsänt vårt nya faktablad eller ladda ned det på vår hemsida
Det nya faktablad trycks i storlek A5 och kan vikas ut till storlek A3. Du kan använda det som uppslagsbok, och vara säker på att få en fullständig uppdatering av de viktigaste fördelarna med danskt griskött. 

Det nya faktablad finns både som PDF-fil och i en utskriftsvänlig version. Du kan få tillsänt faktabladet gratis genom att mejla till agricultureandfood@lf.dk, eller ladda ned det här.

 Kontakt
Mejla gärna förslag, eller åsikter du önskar feedback på, till agricultureandfood@lf.dk. Ytterligare information om danskt fläskkött finns på www.agricultureandfood.se