Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Visste du det?

Proteiner är kroppens byggklossar. De används bl.a. till att bygga upp celler, vävnad, hormoner, antiämnen och enzymer. Vi kan få proteiner både från vegetabiliska och animaliska produkter, t.ex. griskött. Det diskuteras mycket, om vi ska spara på proteinet från animaliska produkter av hänsyn till både miljön och hälsan.

13. december 2012

Men det är inte så enkelt som du tror, att byta ut köttet. Byter du exempelvis ut det mot gröna bönor, betyder det att:

  • Du ska äta en mycket större mängd
  • Du intar fler kalorier/energi
  • Det skulle förmodligen bli dyrare
  • Och slutligen skulle matlagningen i många fall ta längre tid

Animaliska proteinkällor har dessutom den bästa sammansättningen av de aminosyror, som är livsviktiga för oss människor, och proteinhalten är ofta högre än i andra proteinkällor.