Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

November

Förekomsten av MRSA - Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus – hos husdjur är ett arbetsmiljöproblem och inte ett livsmedelssäkerhetsproblem.
I mer än 15 år har den danska kvalitetssäkringsgarantin satt standarden för kvalitetssäkring av danskt griskött. Garantin omfattar alla produktionsled – från avel och gödning via slakt och bearbetning till distribution och leverans.
I Danmark delar 4 500 grisproducenter all den kunskap, som var och en genererar. Det säkrar framtiden för den danska produktionen och gör producenterna omställningsberedda.