Visste du det?

Förekomsten av MRSA - Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus – hos husdjur är ett arbetsmiljöproblem och inte ett livsmedelssäkerhetsproblem.

MRSA är inte en sjukdom, som smittar genom livsmedel. Därför finns det uteslutande en risk för att få sjukdomen, om man rent fysiskt vistas i t.ex. ett stall. MRSA är alltså ett isolerat problem för arbetsmiljön och inte för livsmedel.

Den danska grisbranschen har under flera år haft ett nära samarbete med myndigheter och forskare om MRSA, och branschen lägger stor vikt vid att informera medarbetarna om, att de kan vara potentiella bärare av MRSA. Detta för att säkra den bästa hanteringen av MRSA.

Alla anställda i besättningar ska därför informeras om och vara uppmärksamma på, att de kan vara potentiella bärare av MRSA CC398, när de är i kontakt med hälsovårdsmyndigheterna. Det rådet ges för att säkra, att hälsovårdsmyndigheterna kan hantera det i deras system.

Undersökningar från Holland visar, att de som eventuellt får en resistent bakterie efter ett besök i ett grisstall, nästan alla har blivit av med den igen 24 timmar senare.

Vill du veta mer om livsmedelssäkerhet i den danska grisbranschen?