Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Oktober

Bärkraft är ett uttryck för slitaget på naturen. Bärkraft idag innebär att man producerar medan biodiversiteten och de naturliga ekosystemen bevaras. Och det finns flera orsaker till att dansk grisproduktion är med helt framme, när vi talar om klimat- och miljövänlig produktion.
Ätkvalitet är den upplevelse vi får, när vi äter en bit kött. Det är, när maten inte står ensam – både tillagning, förväntningar och ätsituation är viktigt.