Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Danska grisproducenter bäst på klimateffektiva grisar

Bärkraft är ett uttryck för slitaget på naturen. Bärkraft idag innebär att man producerar medan biodiversiteten och de naturliga ekosystemen bevaras. Och det finns flera orsaker till att dansk grisproduktion är med helt framme, när vi talar om klimat- och miljövänlig produktion.

31. oktober 2012

Danska grisproducenter har de senaste många åren arbetat aktivt för att minska svinproduktionens påverkan på miljön. Idag kan vi producera två grisar med samma miljöpåverkan som en gris 1985.

Många av resultaten på klimatsidan har uppnåtts för att vi i Danmark arbetar mycket seriöst med att minimera miljöbelastningen från bland annat jordbruket och livsmedelsproduktionen och har gjort det sedan 1980-talet. Vi har en mycket stram miljölagstiftning och genom vattenmiljöplaner, gröna räkenskaper, nya teknologier m.m. har vi förmått minska miljöbelastningen samtidigt som vi fått en klimatvinst, eftersom många av miljöåtgärderna har reducerat utsläpppet av växthusgaser.

Vägen till lägre CO2-belastning
Förutom det egna intresset av att producera mera klimatvänligt, är det också EU:s målsättning att Danmark som land ska reducera sitt CO2-utsläpp med 20 % fram till 2020. Därför har danska grisproducenter arbetat speciellt med de faktorer, som släpper ut växthusgaser.

Fodret är viktigt, eftersom det i svinköttsproduktion är produktionen av grödor och gödsel, som är av störst betydelse för CO2-belastningen. I förhållande till foderförbrukningen har produktionen av grödor en så stor inverkan, att det är viktigt med en hög foderomsättning. Med andra ord är de grisar, som kan växa ett kilo på minst foder de mest klimatvänliga, och danska grisar är bland de grisar i världen, som använder minst foder på att växa ett kilo.

När det gäller hantering av gödsel – både lagring och spridning – har den delen förbättrats väsentligt, och biogas kan reducera belastningen ännu mer.
Vägen till en klimatvänligare grisproduktion kräver alltså fortsatt forskning och utveckling av fodereffektivitet och hantering av gödsel, eftersom det ytterligare skulle kunna minska utsläppet av växthusgaser från produktionen.

Den klimatmedvetna konsumenten
Klimatet kom för allvar på agendan i Danmark, när landet i slutet på 2009 var värd för klimattoppmötet COP15. De politiska tillkännagivandena har varit viktiga, för konsumenterna behöver höra att företagen begränsar sina utsläpp. Annars tappar konsumenterna lusten att själva spara ström, vatten och värme.

Klimattoppmötet och företagens insatser har medfört att de medvetna konsumenterna nu talar om och frågar efter klimatvänliga produkter i högre grad än förr.

Visste du det?  
Klimatbelastningen för en dansk fläskkotlett är ca. 360 g CO². Det motsvarar att man antingen dricker 4 koppar kaffe, kör 1 km i en personbil, tittar på tv 4 timmar och 45 minuter eller tar ½ karbad (om vattnet värms upp med fjärrvärme).

Omvänt – en semesterresa til Thailand för en person släpper ut två ton CO2, vilket motsvarar en konsumtion av 5 555 kotletter.

Vill du veta mer om klimat, miljö och bärkraft i den danska grisnäringen? Läs mera här