Danska dräktiga suggor har släppts lösa

Kravet på lösgående dräktiga suggor i EU närmar sig med stormsteg. Den senaste utvecklingen tyder på att 80 procent av de danska suggbesättningarna redan har lagts om till lösdrift. De återstående är bra på väg med omläggningen och Danmark kommer därmed att ha nått målet 1 januari 2013.

Just nu är det centrala djuromsorgstemat i Europa dräktiga suggor. Från den 1 januari 2013 är det nämligen ett krav från EU, att alla dräktiga suggor ska gå lösa. Danmark är bland de länder, som kommit längst med att uppfylla det kravet.

Alla besättningar kontrolleras både av de danska myndigheterna och av branschens eget kvalitetssystem, DANISH Produktstandard. I Danmark läggs stor vikt vid att beslutet iakttas och att bryta mot det kommer inte att accepteras. De danska besättningarna kommer därför att hinna i mål i tid. Enbart krav kan emellertid inte göra det – kunskaper är ett centralt element på vägen fram.

Solida kunskaper ger en bra omställningsprocess
Den danska grisnäringen avsätter varje år upp mot 25 milj. DKK till målinriktad forskning i djuromsorg. För att hjälpa grisbönderna i omställningsprocessen och få fram ett så optimalt och djuromsorgsvänligt stallsystem som möjligt, har man sedan början på 1990-talet genomfört oräkneliga tester med olika typer av stallinredningar, introduktion av nya unga suggor i grupper m.m. i Danmark.

Det är bakgrunden till att det idag finns solida kunskaper i den danska grisnäringen, så lösdrift kan etableras utan att produktionen påverkas negativt, dvs. utan att det går ut över omsorgen om suggorna.

Fakta om 2013-kravet
De nya kraven på uppställning av dräktiga suggor har varit kända i många år. EU antog i oktober 2001 en lag, som ställer nya krav på grisarnas välfärd. Kravet infördes redan 1999 i dansk lagstiftning. De europeiska svinproducenterna har därmed haft mer än 10 år på sig att förbereda situationen med lösgående suggor till skillnad från förr, då de gick i boxar.Fokus ligger på den här delen av suggans livscykel.

Idag är suggorna i de flesta EU-länder uppställda i individuella boxar hela deras liv. Men från 2013 blir det alltså förbjudet med enkelboxar till de dräktiga suggorna. Alla suggor ska alltså gå lösa i grupper i perioden mellan löptid och grisning. Att grisarna går lösa gör, att deras beteende blir mera naturligt och därmed ökas djurens välbefinnande.

Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, bedömer att cirka 80 procent av de danska sugguppfödarna redan har lagt om till lösdrift, och att de sista är bra på väg med omläggningen. Några få procent kommer att lägga ned produktionen eller lägga om till slaktsvin. Det förväntas därför att de danska grisproducenterna hinner i mål till den 1 januari 2013.

 

Visste du det?

Grisen älskar en kalldusch!
Grisar, som blir för varma kan bli stressade och aggressiva, och till skillnad från andra djur kan grisen inte svettas. Därför är det nödvändigt att de kan kyla av sina kroppar för att kunna hålla en behaglig kroppstemperatur, och alla danska stall ska ha en duschanläggning eller liknande installerad. Danmark är det enda landet, som ställer ett sådant krav.

För mer information om djuromsorgen i den danska grisnäringen