Resistenta bakterier utrotade i danska svinstall

Svinbranschens frivilliga stopp av den bredspektrade antibiotikan cefalosporin slår nu igenom. Förekomsten av den cefalosporinresistenta ESBL-bakterien i svinbesättningarna har reducerats till noll. Ett resultat, vi kan vara stolta över, säger direktören för Videncenter for Svineproduktion.

Myndigheternas årliga uppgörelse över utvecklingen av bl.a. resistenta bakterier hos djur och människor, DANMAP, har nyligen utkommit från DTU (Danmarks Tekniska Universitet) Fødevareinstituttet (Livsmedelsinstitutet). Uppgörelsen visar, att svinbranschens frivilliga stopp av användning av cefalosporin, en bredspektrad humankritisk antibiotika, har varit en framgång. Bakterier med resistens mot den typen av antibiotika har inte anträffats i danska besättningar.

- De danska svinproducenterna och veterinärerna har gjort ett fint arbete med utfasningen av cefalosporinerna. Resultatet har slagit igenom överraskande fort i stallen, något vi kan vara mycket stolta över, säger Nicolaj Nørgaard, direktör för Videncenter for Svineproduktion.

Utvecklingen gentemot samma typ av resistenta bakterier har också gått i positiv riktning på slakterierna, där fynd bland de djur som kommer in, har gått ned från 12 procent 2010 till 3,6 procent 2011. Den här typen av resistenta bakterier har alltid varit sällsynt i kött, och ändå ses en nedgång även här.

- Det är ett fantastiskt resultat som uppnåtts. Det visar också att tvärgående samarbete och fackmässigt kunnande kan föra utvecklingen i en riktning, som alla kan vara nöjda med, uttalar Nicolaj Nørgaard.

Nicolaj Nørgaard uppmanar nu politikerna att erkänna den fina utvecklingen, liksom WHO gjorde i våras. Då berömde mrs. Chan, Världshälsoorganisationens direktör, på EU:s resistenskonferens de danska lantbrukarna för den låga förbrukningen av antibiotika och Danmarks ansvarsfulla hållning till hela antibiotikaområdet.