Spårbarhet ger hög livsmedelssäkerhet

Detaljerad registrering säkrar griskött kan spåras hela vägen tillbaka till producenterna. Det ger hög livsmedelssäkerhet och möjlighet att reagera snabbt och exakt på eventuella problem.

Griskött producerat i Danmark kontrolleras, märks och registreras hela vägen från grisstian genom slakterierna och ut till konsumenterna. Systemet för spårbarhet av griskött betyder hög livsmedelssäkerhet, med möjlighet att ingripa snabbt och exakt gentemot eventuella problem – innan köttet hamnar på tallriken.


”Vi kan se varifrån produkterna kommer och vem vi levererar till. Det vill säga, att om en misstanke skulle uppstå kring något kött, så är det möjligt att spåra och återkalla de berörda produkterna,” säger Peter Bisgaard Andersen, som är sakkunnig ledare för mätsystem på Teknologisk Institut.

Den exakta kontrollen och registreringen resulterar i hög livsmedelssäkerhet i samtliga produkter från grisar producerade i Danmark.


Slakterierna registrerar ned till den minsta förpackningen
Före transporten från grisstian till slakteriet får varje gris ett femsiffrigt nummer på varje sida. På så sätt kan slakteriet spåra köttet från den enskilda grisen, när den styckas, delas upp i mindre bitar och förpackas.

Köttet kontrolleras sedan en sista gång och förpackningarna förses med ett märke, som gör det möjligt att spåra köttet tillbaka till en bestämd produktionslinje. Genom det sammanhängande spårningssystemet går det därifrån sedan att spåra köttet tillbaka till en mindre grupp grisproducenter.

På vägen från grisstian till kyldisken kontrolleras köttet i flera omgångar. Skulle det uppstå problem i något av de här testen, är det därför enkelt att ta reda på varifrån köttet kommer och ta itu med problemet. Det bidrar till att säkra den höga livsmedelssäkerhet, som är utmärkande för griskött producerat i Danmark.


FAKTA: Det danska CHR-registret

Alla grisproducenter i Danmark registreras i det unika CHR-systemet (Det Centrale Husdyrbrugs Register).


CHR-registret ger en överblick över alla grisbesättningar i Danmark, så man fort kan få fram upplysningar om besättningar i bestämda områden.

CHR-registret är ett effektivt system i samband med allvarliga sjukdomsutbrott. Genom CHR-registret kan man snabbt inkretsa ett eventuellt problem och stoppa flyttning av grisar för att undvika smittospridning. 

Vill du veta mer om kvalitet?