Unik salmonellakontrol

I Danmark får en lantbrukare mindre betalt för sina grisar, om han inte håller nere salmonellanivån. Det säkrar en snabb och effektiv insats mot salmonella.

Ekonomi for grisproducenterna i Danmark drabbas, om de inte håller nere salmonellanivån i sina besättningar. Det är en unik model, som säkrar låg salmonellaförekomst och snabba ingrepp om problem uppstår.

”Det är inte möjligt att helt bli av med salmonella, men nivån i grisköttproduktionen i Danmark är mycket låg. Det beror inte minst på det unika kontrollsystemet, som är mycket finmaskigt, för vi kontrollerar hela vägen från jord till bord,” berättar Vibeke Møgelmose, som är avdelningsledare för Livsmedelssäkerhet, Veterinära förhållanden & Riskanalys hos Landbrug & Fødevarer.

I Danmark har man en fortlöpande kontroll av grisbesättningarna och dessutom täta kontroller av salmonella på slakterierna. Det betyder, att man snabbt kan sätta in och bromsa salmonellaförekomster, innan problemet blir för stort.

Lantbrukarna tjänar mindre, om det förekommer salmonella
Kontrollinsatsen mot salmonella i Danmark pågår varje månad runt omkring i grisbesättningarna. Vid varje kontroll delas besättningarna in i tre kategorier:

  • Kategori 1: Endast grisproducenter i denna kategori får full betalning vid leverans av grisar till slakteriet.
  • Kategori 2: Grisproducenter i denna kategori får avdrag på 2 procent av avräkningspriset från slakteriet.
  • Kategori 3: Grisproducenter i denna kategori får avdrag på 4, 6 eller 8 procent av avräkningspriset. Hur stort avdraget blir beror på salmonellanivån och hur länge denna varit för hög.

Avdraget är synnerligen avgörande för den enskilda grisproducenten, som i förväg inte har många procent i överskott, när han säljer grisar till slakterierna. Lantbrukaren vill självfallet helst leverera friska grisar, men avdraget betyder att man fokuserar extra på att bekämpa salmonellaförekomster.

Upp mot 98 procent av grisproducenterna i Danmark ligger i Kategori 1, där det antingen inte alls förekommer salmonella eller där nivån är mycket låg.

”Ekonomin som sporre och de täta kontrollerna ger oss en bra överblick, så vi kan gripa in med detsamma, om något händer. Det ger en hög livsmedelssäkerhet, att vi i Danmark har kontroll med salmonellan på det här sättet,” säger Vibeke Møgelmose. 

Vill du veta mer om Livsmedelssäkerhet?