Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Mars

Nya EU-krav på djuromsorg stärker konkurrensförmågan hos grisproducenterna i Danmark. De står redan nu färdiga med grisar producerade enligt de nya bestämmelserna.
Kött anklagas ofta för att vara dåligt för miljön, men man kan mycket väl vara miljöansvarig konsument utan att slopa köttet. Genom att undvika matspill och handla lokalt kan man spara betydligt mera CO2.