Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Griskött från Danmark uppfyller de nya EU-kraven på djuromsorg

Nya EU-krav på djuromsorg stärker konkurrensförmågan hos grisproducenterna i Danmark. De står redan nu färdiga med grisar producerade enligt de nya bestämmelserna.

5. mars 2013

Grisproducenterna i Danmark står färdiga att leverera grisar, som uppfyller EU:s nya höga standarder för djuromsorg och lösgående dräktiga suggor. Du kan därmed vara säker på, att det grisköttet från Danmark lever upp till de nya höga djuromsorgsstandarderna.

Sedan årsskiftet 2013 ska alla dräktiga suggor vara lösgående senast fyra veckor efter löptiden. Det är en regel, som gällde alla nya stall från 1999, men nu gäller det alla stall.

- När de första grisarna, som fötts i år, ska slaktas i början på sommaren, kan vi med säkerhet säga, att de lever upp till bestämmelserna. Därmed kan vi säkra att slakterierna endast får djur, som uppfyller lagstiftningen, säger Nicolaj Nørgaard, direktör i Videncenter for Svineproduktion i Landbrug & Fødevarer.

Produktion i Danmark är ledande inom djuromsorg
Lagen som trädde i kraft 1 januari 2013 innehåller inte bara nya krav för de dräktiga suggorna, utan även en lång rad andra krav, som ska medverka till att lyfta djuromsorgen. Det gäller t.ex. nya ökade omsorgskrav till stior med helspaltsgolv, samt krav på att alla grisar ska ha permanent tillgång till sysselsättnings- och bökmaterial.  

- Vi hör till de länder, som kommit längst i förhållande till de nya 2013-kraven. Jag hoppas därför, att de medvetna konsumenterna sätter värde på lagligt producerade produkter, när de köper det kvalitetskött som vi är garanter för, säger Nicolaj Nørgaard.

Grisproducenterna i Danmark kan redan nu leverera produkter med ännu högre standarder, än de nya reglerna kräver, och det bidrar till att säkra en bättre allmän djuromsorg. Men det behövs naturligtvis, att produkterna efterfrågas och att eventuella ökade produktionskostnader täcks.

Omkring 15 procent av grisproducenterna i Danmark producerar grisar på ett s.k. UK-kontrakt. En kontraktproduktion, som infördes helt tillbaka 1997, och som under alla åren till fullo har levt upp till den nya lagstiftningen med lösgående dräktiga suggor.

För mer information om djuromsorgen i den danska grisnäringen