Klimatvänlig köttkonsumtion

Kött anklagas ofta för att vara dåligt för miljön, men man kan mycket väl vara miljöansvarig konsument utan att slopa köttet. Genom att undvika matspill och handla lokalt kan man spara betydligt mera CO2.

En fläskkotlett kostar inte mera CO2 än fyra koppar kaffe, och tar du cykeln till affären i stället för att starta bilen, sparar du köttets miljöbelastning helt. Det finns med andra ord betydligt viktigare saker att ta tag i, än att peka på kött som den stora klimatboven.

Klimatet är just nu ett mycket omdiskuterat ämne, och man möter ofta stor kritik av köttets negativa klimatpåverkan. Det stämmer ju också, att produktion och konsumtion av livsmedel belastar klimatet, men man behöver inte skippa köttet för att vara en klimatmedveten konsument.

Kött är en nyttig och viktig del av kosten
Kött bidrar med viktiga näringsämnen i kosten, och det ingår också till stor del i många av våra traditioner. Därför finns det andra och bättre åtgärder, man som konsument kan vidta, om man vill vara mer klimatvänlig. Se gärna våra 10 goda klimatråd nedan.

Kött är en viktig näringskälla till protein och vitaminer som vitamin A och B – i synnerhet B12, samt mineraler som järn, zink och selen.

Protein från kött (animaliskt protein) har ett högt biologiskt värde, dvs. det upptas bra av den mänskliga organismen, och proteinet har en sammansättning som passar våra behov. Man kan också få protein genom att äta bönor, ärtor, linser och nötter (vegetabiliskt protein). Det kräver bara att man äter betydligt större mängder och därmed flera kalorier. Dessutom blir det ofta dyrare per kilo och tar längre tid att planera och laga till.

Danmark är ledande inom klimateffektiv svinproduktion
Grisproducenterna har de senaste många åren arbetat aktivt med att minska svinproduktionens miljöpåverkan. Idag har vi halverat miljöpåverkan per gris sedan 1985.

Vi har uppnått många av resultaten på klimatsidan, eftersom man i Danmark arbetar mycket seriöst för att minimera miljöbelastningen från lantbruk och livsmedelsproduktion. Vi har en mycket stram miljölagstiftning och genom vattenmiljöplaner, gröna räkenskaper, nya teknologier m.m. har vi förmått att minska miljöbelastningen. Samtidigt har vi fått en klimatvinst, eftersom många av miljöåtgärderna har reducerat utsläppet av växthusgaser.

Fodret är en viktig faktor i miljöbelastningen, då det i grisköttsproduktionen är produktionen av grödor och gödsel, som har störst betydelse för den totala CO2-belastningen. De grisar, som kan växa ett kilo på minst foder, är alltså de mest klimatvänliga, och här är grisar från Danmark bland de grisar i hela världen, som behöver allra minst foder på att växa ett kilo.

Så mycket kostar en fläskkotlett
En fläskkotlett kostar 350 g CO2, och det motsvarar antingen:

 • 4 koppar kaffe
 • 1 km i personbil
 • 4 timmar och 45 minuters tv-tittande
 • 25 minuters dammsugning

Dessutom ska nämnas, att en semesterresa för en person till Thailand och tillbaka släpper ut två ton CO2, vilket motsvarar en produktion av 5.555 kotletter.

10 goda klimatråd

 • Ät hälsosamt och varierat t.ex. efter matpyramiden – den är i vitt omfång klimatvänlig
 • Undvik för många tomma kalorier, som bl.a. godis och läsk
 • Gå eller cykla, när du handlar, eller handla stort och lokalt
 • Gör en matplan och undvik matspill. Vi kastar cirka 20 procent av våra matvaror
 • Fyll upp ugnen, när den ändå är tänd och sätt in maten i en kall ugn
 • Ta reda på rätt stektider, då får du också det bästa kulinariska resultatet
 • Ät årstidens grönsaker. Det är t.ex. mera klimatvänligt att äta potatis i stället för ris
 • Ät inte mer än du behöver
 • Laga mat till flera dagar i taget
 • Se till, att kylskåp och frys är inställda på rekommenderade temperaturer

 Vill du veta mer om klimat och miljö? Läs mera här