Nya EU-krav på spårbarhet

Från april 2015 införs obligatorisk ursprungsmärkning på allt griskött i EU. Slakterierna i Danmark slaktar bara grisar med ursprung i Danmark och har redan ett exakt system, som kan spåra köttet tillbaka till slakterierna och sedan helt ut till grisproducenterna.

Under loppet av 2014 ska slakterier och grisproducenter i hela EU införa spårbarhet i produktionen. Kravet träder slutgiltigt i kraft 1 april 2015, då allt färskt, kylt och fryst griskött i EU ska vara ursprungsmärkt, så konsumenterna kan se, varifrån köttet kommer.

Men det är än så länge ovisst hur exakt den här märkningen ska vara, och vilka informationer, som ska stå på köttförpackningarna. Om det exempelvis ska stå var grisen är född, uppvuxen och slaktad eller en kombination av de informationerna. Det är fortfarande föremål för en politisk diskussion mellan EU:s medlemsländer.

Danmark har koll på spårbarheten
Grisproduktionen i Danmark har redan exakt spårbarhet hela vägen från jord till bord, och man kan blixtsnabbt spåra de enskilda köttförpackningarna tillbaka till slakterierna och slutligen ut till grisbesättningarna. Det är ett viktigt redskap för att säkra den absolut bästa livsmedelssäkerheten.

DANISH Product Standard ingår som en kontrollinstans för att se till att endast grisar från Danmark slaktas på andelsslakterierna i Danmark. Samtidigt säkrar produktstandarden den erforderliga dokumentationen samt hög djuromsorg, kvalitet och livsmedelssäkerhet. 

Läs mera om DANISH Product Standard (endast på engelska)