Rekordlåg dansk antibiotikaförbrukning

En uppgörelse över antibiotikaförbrukningen till djurhållning i 25 europeiska länder visar, att Danmark har den lägsta förbrukningen bland länder med en stor grisproduktion.

European Medicines Agency har nyligen offentliggjort siffrorna för antibiotikaförbrukningen till djurhållning under 2011 i 25 europeiska länder. Uppgørelsen visar, att Danmark tillsammans med Sverige ligger i den lägsta ändan, när det gäller användningen per djur.

Uppgjort i användning av antibiotika per kilo djur låg förbrukningen i Danmark 2011 på 43 mg/kg, vilket var mindre än en tredjedel av den genomsnittliga förbrukningen, som låg på 151 mg/kg djur i de 25 europeiska länderna.

Danmark har därmed den lägsta användningen bland länder med en storleksmässigt jämförbar grisproduktion som till exempel Holland och Frankrike. Som framgår av diagrammet ligger Danmark på nivå med länder, som har en liten produktion.Statistiken visar antibiotikaförbrukningen per kilo djur, vilket är det mest exakta jämförelseunderlag som finns i EU. För Danmarks del utgör svin dock den absolut största delen av statistiken med hela 74 procent av den totala köttproduktionen.

Försvinnande lite kritiskt viktig antibiotika
När det gäller kritiskt viktig antibiotika, som används till allvarliga infektioner hos människor, exempelvis blodförgiftning eller svåra salmonellainfektioner, är skillnaderna ännu mera slående.

Här låg förbrukningen av cefalosporiner på i genomsnitt 0,24 mg/kg djur i de 25 europeiska länderna, medan den danska användningen endast låg på en sjättedel av detta – nämligen 0,04 mg/kg djur.
Dessutom användes i genomsnitt 2,44 mg/kg djur fluoroquinoloner i EU, men endast 0,004 mg/kg djur i Danmark. 

Läs mer om undersökingen på European Medicines Agencys hemsida.

Klicka här

Vill du veta mer om Livsmedelssäkerhet i den danska grisköttsproduktionen?