Världsrekord i låg dödlighet

Gristransporter i Danmark har den lägsta mortaliteten i hela världen. Det är resultatet av en målinriktad insats för djurvälfärd bland slaktgrisar.

Under de senaste 15-20 åren har dödligheten under gristransporter i Danmark sjunkit kraftigt, och den är nu helt nere på 0,006 procent. Det berättar Leif Lykke, seniorkonsult på Danish Meat Research Institute.

”Det är en extremt låg nivå, och det är jag verkligen glad för. Jag är säker på, att det är den lägsta i hela världen. Även om det inte finns någon officiell uppgörelse, så har jag aldrig sett eller hört om någon annanstans i världen, där man skulle vara nere i närheten av samma nivå,” säger Leif Lykke. Han har också skrivit en bok om hur man konstruerar det optimala fordonet till just gristransporter.

Danmark är strikt med djurtransporter
Leif Lykke berättar, att de danska bestämmelserna för gristransporter är stränga. Men det avgörande är en målinriktad insats och forskning, som har resulterat i nya sätt att tillrättalägga transporterna och inreda fordonen.

I Danmark försäkrar man inte för dödsfall under transporten, vilket görs på flera andra håll i EU, berättar Leif Lykke. Det betyder, att det är en direkt ekonomisk förlust, om en gris dör under transporten.

”På andra håll i EU har det inte just medfört några ekonomiska konsekvenser, när man i alla fall är försäkrad. Och det gör tyvärr en skillnad för hur mycket man går upp i grisarnas förhållanden under transporten,” säger Leif Lykke.

Han slår därför ett slag för att många EU-länder kan lära sig mycket av hur lastbilarna, som transporterar grisar ti Danmark är inredda.


Läs mer i den nyligen uppdaterade Kvalitetssäkringshandboken, som ger en överblick över och inblick i produktionen av griskött.