Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

September

Kvalitetssäkringshandboken från Landbrug & Fødevarer har sedan flera år givit en fullständig överblick över och inblick i produktionen av griskött i Danmark. Handboken föreligger nu i en ny och uppdaterad utgåva med de nyaste siffrorna och informationerna om den danska grisbranschen.
Hög köttkvalitet är grundläggande för att du kan skapa den helt stora välsmaken, när du lagar till griskött. Griskött producerat i Danmark är garant för en likartad hög kvalitet, som säkrar både mört, saftigt och välsmakande griskött.