Fullständig öppenhet om grisproduktionen i Danmark

Kvalitetssäkringshandboken från Landbrug & Fødevarer har sedan flera år givit en fullständig överblick över och inblick i produktionen av griskött i Danmark. Handboken föreligger nu i en ny och uppdaterad utgåva med de nyaste siffrorna och informationerna om den danska grisbranschen.

Griskött producerat i Danmark är i hela världen känt för sin höga livsmedelssäkerhet och kvalitet, och det är en image, som kräver en målinriktad insats från alla aktörer i hela branschen. Handboken ger dig en detaljerad inblick i alla aspekter av den danska grisproduktionen. Du kan använda den som uppslagsbok och också för att få reda på mer om grisproduktionen i Danmark.

Kvalitetssäkringshandboken är utarbetad för att synliggöra för alla, hur saker och ting går till i den danska grisbranschen. Boken används dessutom som ett verktyg för fortsatt kvalitetsutveckling av grisköttsproduktionen i Danmark.

Du kan ladda ned Kvalitetssäkringshandboken gratis här eller beställa den som CD-ROM genom att sända ett mail till agricultureandfood@lf.dk.

Förtroende för dansk livsmedelssäkerhet
Det är viktigt, att kunderna och konsumenterma har förtroende för griskött producerat i Danmark. Branschen gör därför kontinuerligt en stor insats för att skärpa den redan nu höga livsmedelssäkerheten. Det sker bland annat på de här 6 punkterna, som just uppdaterats i den nya utgåvan av Kvalitetssäkringshandboken:

1. Frivilligt antibiotika-stopp
2010 införde branschen ett frivilligt stopp av kritisk antibiotika, som kan ha betydelse för resistenta bakterier. Dessutom antog lantbruket i Danmark redan på 1990-talet ett frivilligt förbud mot antibiotiska växtfrämjare.

2. Restämnen i stickprovskontroll: 0
2011 genomfördes knappt 20 000 stickprov för restämnen i griskött. Inte ett enda prov visade tecken på restämnen och resultatet blev därför 0.

3. Handlingsplan mot salmonella
Grisköttsbranchen i Danmark har i samarbete med Fødevarestyrelsen i Danmark satt i gång en handlingsplan, som ska bekämpa salmonella hos svin och i färskt griskött. Det sker genom omfattande kontroller och forskning, som säkrar att Danmark har en av världens lägsta salmonellaförekomster i griskött.

4. Frivilligt avtal om fast veterinärkontroll
Mer än 90 procent av grisproducenterna i Danmark har ingått ett skriftligt avtal om hälsorådgivning. De får därför besök av en veterinär 4-12 gånger om året.

5. Detaljerad registrering av medicinförbrukning
Varje gång medicin används i ett danskt grisstall registreras det in i minsta detalj – bland annat vilket djur, vilken medicin, vilken mängd och under hur lång tid behandlingen pågått.

6. Lösgående suggor i Danmark
Suggor i Danmark är lösgående i mindre grupper fyra veckor efter löpning och digivande suggor står i regel i boxar, som tillgodoser både suggan och spädgrisarna. En rad lantbrukare har dessutom börjat inrätta grisningstallet, så suggorna också är lösgående i digivningsperioden.

Mer information om ovanstående punkter och andra aspekter i grisproduktionen i Danmark finner du i Kvalitetssäkringshandboken.

Klicka här för att ladda ned Kvalitetssäkringshandboken 2013

Vill du veta mer om kvalitetssakring? Läs mera här