Fem trender som formar morgondagen

Fem år från nu kommer detaljhandeln att se markant annorlunda ut än den gör idag. Det spår den amerikanska rapporten ’Top trends shaping tomorrow's landscape’ från US Grocery Retailing.

Landbrug & Fødevarers konsumentekonom Marianne Gregersen påpekar att det är viktigt att hålla ögonen på de amerikanska tendenserna. ”Även om USA ju har en annan ekonomisk situation än Danmark, så ser vi ofta att konsumenttendenserna rör sig österut. Det råder ingen tvekan om, att vi också här hemma i ökande grad ser att internetköp sker via mobilen, och det ger en rad nya möjligheter för dagligvaruaffärerna”, säger Marianne Gregersen.

Rapporten pekar på fem trender, som ändrar landskapet i detaljhandeln. En rad ändringar i det amerikanska samhället som expansion i hälsovården, press på inkomsten och ett nytt sätt att möta konsumenten – nämligen där konsumenten rent fysiskt befinner sig eller via media – kommer att medföra, att detaljhandeln på nytt ska överväga sina strategier.

Den alltid närvarande konsumenten
Författaren bakom rapporten Sandy Skrovan, US Research direktör hos Planet Retail, förutser att on the go konsumenten kommer att vara den största förändringsfaktorn. Konsumenten har bråttom, är alltid på väg, men är samtidigt uppkopplad hela tiden. ”Detaljhandlarna kan inte längre förvänta att kosumenterna ska komma till dem, utan måste i stället förbereda sig på att vara där konsumenterna är. Det kan betyda att vi ser flera små servicebutiker (takeout-boxar) lokaliserade närmare där konsumenterna bor, arbetar och tillbringar sin fritid. Det kan samtidigt betyda, att det inte kommer att finnas några affärer, därför att e-handel och mobilshopping ökar”, säger Sandy Skrovan. 

Fem trender i detaljhandeln

Rapporten pekar på följande trender:

1. Flera små affärer
2. Tillväxt i "bra-för-mig” produkter i detaljhandeln
3. Flera drive-koncept, där du beställer online och hämtar på pick-up-points
4. Tillväxt i "dagligvaror to go"
5. Digitala medier påverkar shoppingupplevelsen


Läs mera om rapporten här