Vi börjar hos grisproducent Michael Nielsen: 

1. Hur försäkrar du dig om ursprunget på dina grisar?
Det gör jag genom köpa danska avelsdjur. Jag köper bara avelsdjur från en dansk besättning och säd från Hatting KS. Jag använder därför uteslutande certifierad säd från Danavl, som utvecklar de bästa generna till grisproduktion.

2. Hur håller du koll på alla grisar, som du flyttar och säljer under årets lopp?
Jag får SPF-Danmark att flytta grisarna åt mig, och varje gång de företar en flyttning, registrerar de alla detaljer i sina system. På så sätt kan man spåra varenda flyttning och se exakt klockslag, hur många grisar, som flyttas och vart de körs.

SPF står för Specific Pathogen Free och är ett deklarations- och övervakningssystem som 4000 besättningar är anknutna till. Läs mera om SPF-Danmark här

3. Vad gör du för att vara säker på att du inte skickar en gris till slakt, som precis behandlats med antibiotika?
Det gör jag genom att kontrollera min registrering av medicin. Här kan jag försäkra mig om, att jag inte skickar iväg några grisar, som nyligen behandlats med antibiotika. Varje gång jag behandlar grisarna med något som helst, så registrerar jag det i vårt datorsystem och när jag sedan skickar iväg grisar till slakteriet, kan jag gå in och se helt exakt hur länge sedan det är, som varje enskild gris blivit behandlad.

Läs vidare i nästa nyhetsbrev, när vi frågar slakteribranschen om hur den säkrar spårbarheten i den danska grisköttsproduktionen.