Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Foto: Universidad de Extremadura

Köttprofessor ska säkra innovativa danska kvalitetsköttprodukter

Nära samarbete mellan universiteten och köttindustrin ska säkra kvaliteten på danskt griskött. Ny köttprofessor har satts i spetsen för att kickstarta samarbetet.

23. april 2014

Den nyanställde köttprofessorn Jorge Ruiz från Universidad de Extremadura i Spanien ska som professor på Köpenhamns universitet nu stå i spetsen för dansk köttforskning.

”Mitt mål är att skapa ett nära samarbete mellan universiteten och köttindustrin. Det råder ingen tvekan om att målinriktad forskning kan ge danska slakterier och danskt griskött en fördel att utveckla nya spännande produkter och samtidigt säkra god djuromsorg och en bärkraftig produktion,” säger Jorge Ruiz.

Genom samarbete med danska köttföretag vill Jorge Ruiz tillgodose forskning, som målinriktat säkrar nya möjligheter för att utveckla danska köttprodukter i framtiden.

Målsättningar och utmaningar
Den danska köttforskningen har under senare år varit utmanad av brist på aktiviteter och medel samt problem med att dra till sig studerande. Nu ska den nya befattningen hjälpa till med att föra tillbaka den danska köttindustrin till en ledarposition. Det anser Lars Hinrichsen, direktör i Danish Meat Research Institute (DMRI):

”Danmark har under många år haft en ledande ställning vad gäller köttvetenskap. Historiskt sett har det verkligen varit de absolut allra bästa med kunskaper på området, som varit anställda. Nu har vi tyvärr kommit ned under en kritisk punkt, och vi är efterhand utmanade på utbildning och forskning. Därför är det viktigt, att vi stärker kunskapsdelen på området, så vi på lång sikt fortfarande kan ha en framgångsrik köttindustri.”

Lars Hinrichsen är därför glad för att det redan sedan Jorge Ruiz start i september har lyckats att bygga upp ett starkt och nära nätverk mellan universitetets forskargrupp och de danska livsmedelsföretagen.

Teknologi säkrar utveckling av köttkvaliteten
De danska köttforskarna är enligt Lars Hinrichsen redan bra på att förstå, hur en levande muskel blir en god bit kött. Dessutom vet de mycket om det mikrobiologiska området och om köttprodukternas färg och sensorik.

”I gengäld står de sämre inför det teknologiska, som exempelvis bearbetning, processteknologi och bärkraft. Det blir dessutom spännande att se, om nya teknologier på områden som till exempel nanoteknologi och termiska processer (uppvärmning och nedkylning, red.) kan tillämpas i vår värld,” säger Lars Hinrichsen, som ser fram emot att Danmark igen blir först med ny kunskap och med att inkludera ny teknologi i företagens produktionslinjer.

FAKTA: Ny köttprofessor i Danmark
Köttprofessuren har tillkommit genom ett samarbete mellan Köpenhamns Universitet, DMRI, Landbrug & Fødevarer samt Norma och Frode S. Jacobsens Fond. Aktörer från den danska slakteribranschen är också väl representerade i det nya samarbetet genom medfinansiering och utvecklingsprojekt.