3D-teknologi ska säkra bättre exportprodukter och bevara arbetsplatser i slakteribranschen

Installation av en helt ny 3D-teknologi ska ge mer likartade och exakta detaljstyckningar av kotlettraden.

I ett unikt samarbete med bl.a. slakteribranschen i Danmark har Danish Meat Research Institute (DMRI) utvecklat en ny robotskärmaskin, som med hög precision kan skära till fettlagret på kotlettraden. Den nya teknologin betyder mer likartade produkter med mindre spill.


”Med den nya automatiserade teknologin har det lyckats att utveckla en avancerad skärrobot, som på lång sikt kommer att bidra till att bevara produktionen av högt specialiserade slakteriprodukter i Danmark. Roboten är ett bra exempel på att vi i Danmark utvecklar världens mest avancerade slakteriteknologi”, säger Jens Ulrich Nielsen från DMRI, Teknologisk Institut, till agricultureandfood.se.

Roboten datorgenererar en exakt 3D-bild av varenda kotlettrad, där det fastställs var kött och fett möts. Därefter skär ett patenterat knivsystem med åtta knivar automatiskt ut kotlettraden – allt inom 4 sekunder per kotlettrad.