Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Dödligheten sjunker bland spädgrisar i Danmark

Grisbranschen i Danmark har upplevt en nedgång i antalet döda spädgrisar sedan 2010. En professor anser, att dödligheten kommer att fortsätta sjunka de kommande åren.

27. februari 2014

I Danmark avlar man inte längre för att få så många smågrisar som möjligt per kull. Målet är i stället att säkra minsta möjliga dödlighet, och det har varit det klara målet sedan 2004. Det ökar omsorgen om djuren och leder till en tydlig nedgång i dödligheten bland smågrisar.  
 
Det finns skäl att tro, att spädgrisdödligheten kommer att fortsätta falla de kommande åren. Det anser Peter Sandöe, som är professor på Institut for Fødevare- och Ressourceøkonomi på Köpenhamns Universitet.

”Det ändrade avelsmålet gör, att jag är ganska så optimistisk i förhållande till att få ned dödligheten bland spädgrisarna i produktionsbesättningarna,” säger Peter Sandöe till agricultureandfood.se. 


Grissektorn arbetar för lägre dödlighet
Det danska Videncenter for Svineproduktion i Landbrug & Fødevarer är nöjda med att det har lyckats att få ned dödligheten på 22 procent, men anser samtidigt att det är möjligt att reducera dödligheten ännu mer. Målet är därför, att grisbranschen i Danmark innan 2020 ska ned på 20 procent.

Dödlighet kan komma helt ned på 1992-nivå 
Peter Sandöe anser, att dödligheten bland smågrisar kan komma helt ned på den nivå man hade 1992, när man började avla för att få så stora kullar spädgrisar som möjligt. 

”Även om antalet grisar i varje kull har ökat markant sedan 1992, så tror jag nog att man kan få ned dödligheten bland spädgrisarna på 17 procent. Men det kommer att ta några år, innan avelsarbetet slår igenom på allvar i den vanliga grisproduktionen”, säger Peter Sandöe till agricultureandfood.se.