Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Ett litet land med 5,6 milj. invånare och 30 milj. grisar

Den internationellt välrenommerade engelska tidskriften The Economist berömmer Danmarks lantbruks- och grisproduktion.

27. februari 2014

Danmark är ett litet land med 5,6 milj. invånare och 30 milj. grisar – en lantbruksjätte och supermakt som livsmedelsproducent, som står för en lång rad globala livsmedelsmärken. 

Så låter berömmet i den i The Economist nyligen publicerade artikeln ”Bringing home the bacon – Tiny Denmark is an agricultural superpower”. Artikeln undersöker bl.a. hur ett litet land med höga omkostnader kan vara en lantbruksjätte och supermakt som livsmedelsproducent. Innovation och viljan att optimera samt ett nära samarbete mellan forskning och näringsliv framhävs som några av de centrala faktorerna i succéhistorien.