Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Leksaker och avancerad mjukvara förebygger svansbitning

Grisar biter varandra i svansen ibland, och därför kuperas svansen på många grisar i förebyggande syfte. Men nu ska leksaker och avancerad mjukvara i grisproduktionen i Danmark säkra ännu bättre djuromsorg utan bett och kuperade svansar.

27. februari 2014

Det finns många och delvis oförklarliga orsaker till att några grisar plötsligt börjar bita andra grisar i svansen. Forskare pekar på förhållanden som fel på klimatet, fodret och/eller inredningen av stian som möjliga orsaker.

Många grisar får i förebyggande syfte kuperat den yttersta halvan av svansen, eftersom svansbitning är mycket smärtfullt för en gris. Men det finns ingen, som vill behöva svanskupera. Därför arbetar branschen i Danmark målinriktat med att finna orsakerna till det beteende, som leder till svansbitning, för att på så sätt kunna undvika svanskuperingen. 

Ett nytt projekt i Danmark ska undersöka, hur leksaker och naturliga bökmaterial som grenar, halm och rep kan avleda grisarnas uppmärksamhet, så de inte biter.

”När grisarna börjar trycka in svansen mot bakkroppen, så den är så lite synlig som möjligt, kan det vara ett tecken på stress, som kan leda till svansbitning. Vi vill därför ta reda på hur vi kan sätta in, när vi ser sådana risksignaler,” säger Torben Jensen, projektledare på Videncenter for Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer.

Avancerad mjukvara mot svansbitning
Ett annat projekt i Danmark ska utveckla ett avancerat mjukvaruprogram, som ska finna de exakta orsakerna till varför svansbitning uppstår i de enskilda grisbesättningarna. Det görs genom att man samlar in data om besättningens beteende och utför en riskanalys för svansbitning i enskilda grupper med grisar, som inte svanskuperats.

”Man har hittills forskat i några mera generella lösningar på problemet med svansbitning. Det är första gången man får ett registreringsverktyg, som automatiskt identifierar problemet i den enskilda besättningen och samtidigt också utför en riskanalys genom att grisarna inte svanskuperas,” säger chefsforskare Lene Juul Pedersen från Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab.