NY benchmark-rapport

Vill du gärna få en titt in i den europeiska grisproduktionen?

Vi har arbetat intensivt med att à jourföra vår benchmark-rapport, som jämför grisarnas förhållanden under deras uppväxt, under transport och i samband med slaktning. Rapporten jämför förhållandena i Danmark med Sverige, Tyskland, Holland, Polen och Spanien, och nu kan du se resultatet. 

En lång rad intressenter och konsumenter har under de senaste åren visat ett ökande intresse för alla led inom livsmedelsproduktionen. Benchmark-rapporten gör det möjligt att få en bättre förståelse för hur grisproduktionen går till i utvalda EU-länder. Underlaget är parametrar som djuromsorg, livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö och kontroll, allt centrala ämnen i diskussionen kring bärkraftig produktion. 

Läs benchmark-rapporten om griskött i ett europeiskt perspektiv här eller beställ den som tryckt exemplar genom att mejla till agricultureandfood@lf.dk. Rapporten är gratis.