Få koll på fakta om MRSA

Rädslan för MRSA har blossat upp efter den senaste tidens publicitet i medierna. Inget tyder dock på, att MRSA smittar genom kött. Du får en överblick över fakta här.

Debatten om resistenta stafylokockbakterier i den danska grisproduktionen har på senaste tiden varit föremål för mycket omnämnande i medierna. Grisproduktionen har varit utsatt för massiv kritik och hot om bojkott på grund av rädsla för MRSA. Men enligt alla undersökningar finns det inget, som tyder på att MRSA smittar genom kött.

MRSA finns i grisstall i hela världen; inklusive hela Skandinavien och resten av EU. Det är en stafylokockbakterie, som smittar från djur till människa och i sällsynta fall från människa till människa. Senast har European Food Safety Authority slagit fast i en rapport, att det inte finns tecken på att MRSA smittar genom kött, även om bakterien skulle förekomma just där.

Dansk grisproduktion har fokus på MRSA
MRSA uppstod i Holland för 10 år sedan, och i Danmark fann man 2011 MRSA i 16 % av grisbesättningarna. Den danska grisbranschen har hela tiden arbetat på att begränsa MRSA, och nu 2014 undersöks detta igen. Ett nytt stort projekt ska dock undersöka metoder, som kan minimera smittan från grisstallen och ut i samhället, berättar Poul Bækbo, veterinär och avdelningsledare på Videncenter for Svineproduktion i Danmark:

”Projektet kommer att bidra till att begränsa betydelsen av MRSA-smittade besättningar för den mänskliga hälsan och omkostnaderna i den offentliga hälsosektorn.”

VSP genomför projektet i samarbete med Fødevarestyrelsen och Köpenhamns Universitet samt Statens Seruminstitut, som leder projektet.

MRSA är inte något problem för livsmedelssäkerheten
Enligt veterinär Jan Dahl, som är chefskonsult hos Landbrug & Fødevarer, ska konsumenterna inte vara rädda för MRSA, när de lägger ett paket griskött i inköpskorgen. Undersökningar visar emellertid att det finns en liten risk att bli smittad av en annan människa, och han förklarar:

”MRSA från gris är huvudsakligen ett arbetsrelaterat problem, där smittan sprids från gris till människa. Den sprids långt mindre från människa till människa än de MRSA-typer, som oftast ses hos människor. Det betyder inte, att den aldrig sprider sig till människor utan någon kontakt med gris, men det sker endast i sällsynta fall. De flesta bliver dock av med smittan inom ett till två dygn."

Jan Dahl är därfär helt trygg med den nuvarande insatsen mod MRSA, som bland annat omfattar en rådgivningstjänst, där alla som i deras dagliga arbete besöker grisstall kan få information om, hur de begränsar smittrisken.

Fakta om MRSA

  • Der finns många typer av MRSA, men bakterien som påvisats i grisbesättningar heter egentligen MRSA CC 398. Den kan också finnas hos många andra djurarter, inklusive hästar och hundar.
  • MRSA är en förkortning av Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus.
  • Bakterien ger inga sjukdomsproblem hos grisen, liksom köttet från grisen inte utgör någon risk för konsumenterna. MRSA CC 398 är därför inte ett livsmedelssäkerhetsproblem, och det är inte ett problem för friska människor.
  • I Danmark fann man 2011 MRSA CC 398 i 16 % av de danska grisbesättningarna. Bakterien finns i hela Skandinavien och resten av EU.
  • MRSA är stafylokockbakterier, som är motståndskraftiga gentemot behandling med vanliga stafylokock-penicilliner. Det finns emellertid penicilliner, som kan behandla MRSA CC 398.
  • MRSA har varit känt i Danmark sedan i mitten på 1990-talet. 

För några få år sedan fann man den nya typen av MRSA CC 398, som åtskiljer sig från tidigare MRSA-typer på följande tre sätt:

  1. Den finns hos husdjur, speciellt hos grisar. 
  2. Människor, som arbetar i MRSA CC 398 positiva besättninger, blir ofta bärare av MRSA 398, och ska därför vidta särskilda åtgärder. 
  3. MRSA CC 398 smittar sällan från människa till människa. 

Vill du ha ytterligare fakta om MRSA? Klicka då här

Få reda på mera om antibiotikaanvändningen i Danmark och en rad andra länder här. 

Har du frågor om ämnet MRSA, är du välkommen att kontakta veterinär och chefskonsult Jan Dahl på jd@lf.dk.