Livsmedelsminister Dan Jörgensen avsätter nu pengar till investeringar i nya moderna stall, som kommer att ge ca. 30.000 suggor större frihet och bättre djuromsorg.

Man har således avsatt 50 milj. DKK från en miljöteknologiordning, som danska lantbrukare från augusti 2014 kan ansöka om för byggande av stall, där suggor kan gå fria i de s.k. grisningsstiorna, där det inte idag är krav på lösdrift i lagstiftningen. På så sätt sätts fart på utvecklingen mot att flera suggor kan vara lösgående hela livet.

”Det ger möjligheter till investeringar i grisningsstallen, och det är en dyr investering för lantbrukaren. Det är därför förnuftigt att Dan Jörgensen vill ge tillskott till det. Beloppet motsvarar att ungefär tre procent av den danska grisproduktionen kan bli lösgående. Målsättningen är att vi 2020 ska upp på tio procent, så ministerns åtgärd är ett steg i rätt riktning,” säger ordförande Erik Larsen från Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

I en toppmötesdeklaration, som ministern skrev under på i mars 2014 tillsammans med näringen, djurskyddsorganisationerna och detaljhandeln, är en av punkterna att man ska arbeta för att alla suggor på sikt ska vara lösgående.
”En insats för bättre djuromsorg ska gå hand i hand med hänsynen till näringens konkurrensförmåga. Man har därför valt positiva incitament här, som belönar dem som går vidare än lagstiftningen stadgar,” säger Dan Jörgensen om den nya tillskottsordningen för lösa suggor i grisningsstallen.


Läs de viktigaste delarna av Toppmötesdeklarationen här 

Fortlöpande insats för ännu bättre djuromsorg
Den danska grisbranschen har under många år genomfört en lång rad åtgärder för bättre djuromsorg i grisproduktionen. Nedan på figuren kan du se, vilka konkreta åtgärder som genomförts i Danmark sedan 1999. Medan det i stort sett inte har kommit någon ytterligare EU-lagstiftning (markerat med svart på figuren) sedan 1999, har utvecklingen i Danmark fortsatt med flera olika särbestämmelser rörande djuromsorg (markerat med rött).

Branschen avsätter årligen ca. 35 milj. DKK till forskning i djuromsorg.

Klicka på bilden för att se tidslinjen i större format


Har du frågor om ämnet djuromsorg, är du välkommen att kontakta Quality Manager DANISH, Asger Kjær Nielsen, Videncenter for Svineproduktion (Landbrug & Fødevarer) på akn@lf.dk.