Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Danmark stoppar grissjukdomar vid gränsen

Danska grisproducenter investerar mellan 10 och 15 miljoner kronor i en ny och toppmodern tvätthall som ska förhindra smittsamma sjukdomar från att spridas i danska stallar.

27. november 2014

22 000 lastbilar korsar varje år den danska gränsen för att hämta smågrisar och slaktgrisar som säljs till utlandet. Det innebär en stor risk för att smittsamma sjukdomar förs med till danska grisbestånd och därför har Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, beslutat sig för att investera i en ny tvätthall i Padborg vid gränsen till Tyskland.

Den nya tvätthallen ska bland annat stoppa sjukdomar som svinpest och PED från att spridas till danska grisstallar, berättar Erik Larsen på Videncenter for Svineproduktion.

”Tidigare fanns det ett lagkrav om tvättning av djurtransporter vid gränsen, men när det togs bort tog vi på oss ansvaret och etablerade DANISH Transportstandard med en extra säkerhetstvätt när bilarna kör in i Danmark. Det är denna tvätt som vi arbetar på att göra ännu bättre.

Afrikansk svinpest sprider sig till Europa
Afrikansk svinpest hittas regelbundet i flera av de länder som gränsar till Ryssland. Sjukdomen har nu spridit sig över hela det baltiska området och har nu hittats i östra Polen. Rädslan för att den ska sprida sig ytterligare i Europa ökar.

I USA har man haft stora problem med en mycket aggressiv form av tarmsjukdomen PED som slår våldsamt hårt mot framför allt smågrisar som får diarré och dehydrerar. Mellan 50 och 100 procent av spädgrisarna dör av sjukdomen. Viruset har också hittats i Tyskland, Italien och Asien.

Det är stor risk att denna aggressiva form av PED kan få fäste i Europa och det är bland annat därför som Videncenter for Svineproduktion nu höjer hygienkraven vid gränsen, berättar Erik Larsen:

”Svinpesten befinner sig nu mindre än 10 timmars bilresa från Danmarks gränser. Bakterier och virus kan överföras via de lastbilar som kör i högriskområden, som t.ex. Polen som vi för närvarande säljer många smågrisar till. Förhållningsreglerna för att undgå smitta i Danmark kan stramas upp och det är det vi gör nu.”

Tvätthall betyder mindre karantän
Idag ska en lastbil stå i karantän i 48 timmar när den har tvättats vid gränsen. Med den nya och förbättrade desinfektionsmetoden kan karantäntiden kortas ner till 12 timmar.

”Ordentlig tvätt och desinfektion är viktigare än tid. Våra undersökningar visar att tvätten kan göras betydligt bättre och mer professionellt än det vi ser i dag”, säger Erik Larsen, som förväntar sig att tvätthallen tas i bruk redan 2015.

På sikt ska chaufförerna själva betala för desinfektionen, men Videncenter for Svineproduktion menar att den kortare karantäntiden täcker kostnaderna.

Find vores DANISH transportstandard här