Erfarenheter delas på öppen griskongress

Ännu ett rekordår med över 2 200 deltagare understryker den danska grisbranschens vilja och lust till kunskapsdelning. Alla aktuella ämnen debatteras - även de känsliga.

Djurvälfärd, hälsa och smitta är bara några av de övergripande teman som ramar in Kongres for Svineproducenter som VSP (Videncenter for Svineproduktion), Landbrug & Fødevarer håller i oktober varje år. Och trots besvärliga tider för grisproducenterna med fallande priser och stängda gränser mot öst är det fortfarande stort intresse för kongressen, som i år satte deltagarrekord med strax över 2 200 deltagare.

MRSA och andra "känsliga ämnen"
Kongressen som är riktad mot grisproducenter är ett centralt forum för den danska grisbranschen för att informera och upplysa grisproducenter om aktuella ämnen. Här finns en tradition i att ta upp de "känsliga ämnen" som är nödvändiga att ta upp för en proaktiv verksamhet.
I år fanns därför ämnen som antibiotika, MRSA och PED på temat Hälsa och smitta.
MRSA var också en viktig rubrik i den årsberättelse som ordförande Erik Larsen, VSP, inledde kongressen med. Huvudfokus ligger på att begränsa eventuell smitta från bestånd till resten av samhället och därmed är hygienen verkligt central.

I Danmark är det nu krav på att det ska finnas ett förrum där medarbetare och besökare ska byta kläder och tvätta händerna och därigenom säkra en god hygien samt minimera risken för att ta med sig eventuella MRSA-bakterier ut ur stallet.

Djurvälfärd i fokus
Våren 2014 var dansk grisproduktion med om att skriva under ett toppmötesförkunnande som jordbruksminister Dan Jørgensen tog initiativ till. Rubriken är "Dansk grisproduktion – där djurvälfärd och tillväxt går hand i hand".

Förklaringen hade en helt egen avdelning på kongressen. Här behandlades ämnen som svanskupering, kastration, lösa suggor och dödlighet bland kultingar.

Läs mer om toppmötesförkunnandet

Kongressen, som är öppen för alla, visar att det i Danmark finns en lång och utbredd tradition av kunskapsdelning så att nyheter och erfarenheter snabbt och effektivt kommer ut till landets alla grisstallar. På så sätt uppnår den danska grisproduktionen en generell hög standard när det gäller både hälsa, djurvälfärd och effektivitet. Några av föredragen var på engelska så att även utländska deltagare kunde ta del av den danska erfarenheten.

Vill du veta mer om kongressen kan du kontakta Asger Kjær Nielsen, Kvalitetschef på DANISH, från Videncenter for Svineproduktion, +45 33 394 431, akn@lf.dk.