Få styr på MRSA

MRSA har fått mycket uppmärksamhet i media de senaste månaderna. Veterinär Jan Dahl ger här information om MRSA och skiljer fakta från myter.

Veterinär och forskningschef på Landbrug & Fødevarer Jan Dahl svarar här på frågor om MRSA och livsmedelssäkerhet. De senaste månadernas mediafokus på just MRSA har gjort konsumenterna osäkra på om MRSA smittar genom griskött. Men rädslan är starkt överdriven berättar Jan Dahl.

Hur stort är problemet med MRSA i griskött, och har risken ökat?

Det har varit ett enormt mediefokus på just MRSA den senaste tiden och det har tyvärr skapat en rädsla bland konsumenterna. Men risken är minimal och myndigheterna har hela tiden hållit fast vid samma riktlinjer på området. Rent faktiskt har det inte hänt något nytt eller kommit fram ny kunskap på området.

MRSA i griskött får stor plats i medierna så helt ofarligt kan det väl inte vara?

Det finns inget som tyder på att MRSA smittar genom kött. Men kött ska alltid behandlas som om det kan finnas bakterier i det. Man ska ha samma förhållningssätt till god kökshygien som man brukar ha. Det gäller oavsett köttslag och oavsett ursprungsland.

Danmark framhåller ofta sin höga livsmedelssäkerhet. Kan man fortfarande göra det när det finns MRSA i en del av det griskött som når konsumenterna?

Det är ingen tvekan om att MRSA bekymrar konsumenterna. I förhållande till livsmedelssäkerheten är den rädslan dock ganska överdriven. Men vi tar konsumenternas rädsla på allvar och därför gör vi allt vi kan för att begränsa spridningen och informera om MRSA. Det finns säkert ett stort behov av upplysning, så att människor förstår att de inte behöver frukta livsmedelssäkerheten.

Vad gör ni för att MRSA-bakterierna inte sprider sig från bestånd till bestånd?

Bakterien sitter då i smuts på en lantbruksmedarbetares kläder. Att säkra en god hygien när man går in och ut ur stallarna är därför helt avgörande för att stoppa spridningen. Här har vi i ett nära samarbete med myndigheterna utarbetat en plan med fem punkter som ser till att smittan förblir i det stall den är i.

Vad gör de danska grisproducenterna för att minska användningen av antibiotika?

Vi gör vad vi kan för att minska användningen av antibiotika. Det minimerar risken för att det uppstår resistenta bakterier. Det har vi gjort i många år och det innebär att användningen av antibiotika i Danmark, precis som i resten av Norden, är mycket låg. Vi använder betydligt mindre än i grisproduktioner på andra platser i Europa. Det senaste målet vi har satt upp är att vi redan 2015 ska halvera användningen av tetracyclin, som även används av människor.

Har du frågor gällande MRSA är du välkommen att kontakta Jan Dahl på jd@lf.dk.

Vad är MRSA? Läs mer här