Färre svanskuperinger i Danmark

Det finns inga enkla eller snabba lösningar när danska grisproducenter, enligt tillkännagivandet från toppmötet om djurvälfärd, ska kupera färre grissvansar.

Färre grisar ska svanskuperas i de danska grisstallarna. Det är avsikten enligt tillkännagivandet från djurvälfärdstoppmötet som avhölls i mars 2014.

På Kongres for Svineproducenter 2014, som avhölls den 22. oktober, kunde man i föredraget ”Att kupera eller inte kupera” höra om de erfarenheter som Videncenter for Svineproduktion (Pig Research Centre) (VSP) har samlat in. Konklusionen av föredraget var att det inte finns några enkla lösningar på problematiken.

”Vi har varit i Sverige och Finland för att titta på de två ländernas erfarenhet av hela svansar. I Sverige har svanskupering varit förbjudet sedan 1988, så de har haft ett antal år på sig att samla in erfarenheter som vi kanske kan använda oss av i Danmark. I Finland infördes ett förbud mot svanskupering 2004, men de har dock aldrig haft en tradition med kupering av svansar i Finland så förbudet har inte betytt så mycket för dem. Även om inget av länderna har svanskuperat på många år så kan vi se att båda länderna har problem med svansbitning. Anmärkningar om svansbitning på slakteriet ligger i Sverige på ca 2 % och i Finland på ca 2,5 %, medan vi i Danmark ligger på ca 1 %.

"Även om man exempelvis i Sverige har färre grisar och mer plats i stallarna så förekommer svansbitning ändå. Vi åkte till Sverige med tanke om att just färre grisar och mer plats i stallarna kanske kunde vara en lösning på utmaningen med hela svansar", säger Helle Pelant Larhmann, projektledare på VSP.

VSP:s erfarenhet visar att om svanskuperingen upphör:

  • ökar antalet grisar med svansbett - även i mycket välskötta bestånd!
  • ökar användningen av antibiotika.
  • ökar behovet av suggstallar.
  • ökar dödligheten.
  • ökar användningen (omkostnaderna) av sysselsättningsmaterial.
  • ökar sannolikt antalet kasseringar på slakteriet.
Videncenter for Svineproduktion (VSP) är en del av organisationen Landbrug & Fødevarer. VSP ansvarar för försöks- och utvecklingsprojekt för levande grisar samt förmedling av kunskap om detta.