Nytt danskt forskningscenter säkrar innovation i köttbranschen

Danska slakterier ser en stor potential i ett nytt köttforskningscenter från Danish Meat Research Institute. Centret kan ge lösningar på konkreta utmaningar, menar grisslakterierna.

Ett splitter nytt försöksslakteri med kok- och rökfaciliteter samt moderna mikrobiologiska och kemiska laboratorier har just slagit upp dörrarna på Danish Meat Research Institute (DMRI). Här ska forskarna utveckla konkreta lösningar i nära samarbete med slakterierna för att stärka bl.a. köttindustrin i Danmark.

DMRI är redan världens största forskningscenter i sitt slag, men med det nya centret för 150 miljoner kronor får innovationen ännu en knuff framåt. Det ska säkra en stark position på forskningsområdet för de danska företagen och det märks i branschen.

Kött skannas med CT-skanner
På öppningsdagen var det bland annat fokus på en CT-skanner som kan analysera köttbitar. Den väckte stort intresse hos Danish Crowns underdirektör Søren Tinggaard, som ser potential för att utnyttja det till bättre teknik på slakterierna.

"Historiskt sett har vi alltid haft ett både kreativt och konstruktivt samarbete med DMRI och det samarbetet får nu ännu bättre ramar. På vilka områden det nya forskningscentret kommer Danish Crown till gagn är svårt att sia om, men vi ser det absolut som ett viktigt element för att säkra en fortsatt utveckling av Danish Crowns produktion och produktionsmetoder.”

Ny kylteknik blir spännande att följa
Slakteriet Tican ser också en stor potential i den nya utökningen berättar adm. dir. Ove Thejls:

”Det är viktigt att vara med längst fram internationellt inom forskning och utveckling och därför är det här centret avgörande."

DMRI har redan varit med och planerat ett nytt kylprojekt på slakteriet.

”Vi har precis installerat ny kylteknik åt Tican för 85 miljoner kronor för att få den bästa tekniken och kylprocessen. En stor del av det handlar om att få en energieffektivare lösning som sparar pengar åt oss, men det blir mycket att följa upp och då kan DMRI vara till stor hjälp.”