Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Slakterier sätter fokus på antibiotikaanvändning

Två nya projekt ska minimera antibiotikaanvändningen. Det betyder en separat grisproduktion som är helt fri från antibiotika samt ett brett mål för hela branschen om att halvera användningen av tetracyclin.

27. november 2014

De senaste åren har fokuset på användningen av antibiotika i modern grisproduktion stigit. Inte minst i den danska grisproduktionen där man arbetar målriktat för att minimera användningen från år till år.

Två nya projekt ser på möjligheten att sänka antibiotikaanvändningen ännu mer utan att det går ut över djurvälfärden. Det ena projektet undersöker om det är möjligt att ha en produktionslinje som är helt fri från antibiotika. Det andra projektet har som mål att halvera användningen av tetracyclin, vilket även används till människor.

Antibiotikafria grisar
Från 1 december i år ingår fem av Danish Crowns andelshavare på Bornholm i ett försök med produktion av slaktgrisar utan användning av antibiotika. Resultatet följs med spänning av Claus Fertin, direktör för Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer:

”Försöket kan förhoppningsvis göra oss klokare på hur långt man kan gå utan att använda medicin. Kanske kan vi lära oss av det i den konventionella grisproduktionen. Även om danska grisproducenter är bland världens bästa på att producera griskött med låg användning av penicillin, är det naturligtvis viktigt att vi hela tiden sätter fokus på att bara använda den mängd antibiotika som är nödvändig."

Halvering av antibiotikaanvändningen
Ett annat aktuellt projekt fokuserar på att halvera användningen av tetracyclin, vilket är en typ av antibiotika som också används till människor. Här är läkarna bekymrade för att den nya typen av antibiotika i grisproduktionen kan främja några typer av resistens.

När det bryter ut sjukdomar som t.ex. diarré i ett grisbestånd är det nödvändigt att behandla djuren med antibiotika. Ett av de medel som då används är ämnet tetracyclin. Flera läkare har uttryckt bekymmer för att speciellt tetracylin kan bidra till att resistensen ökar. Därför har grisbranschen i Danmark nu frivilligt valt att sätta upp ett ambitiöst mål om att halvera användningen av tetracyclin under nästa år, berättar Claus Fertin.

"Grisproducenterna står för en stor del av antibiotikaanvändningen i Danmark och därför är det naturligt att vi också tar ansvar för framtiden. Vi ser hur resistenta bakterier som MRSA sprider sig i samhället och försvårar behandlingen av infektioner. Därför är det viktigt att vi försöker lösa några av framtidens resistensutmaningar redan idag.”

 

FAKTA
Danska grisproducenter har sänkt användningen av antibiotika med 13 procent från 2009 till 2013.